į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kaune

Šiais metais Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojai bei savanoriai Pasaulinės gyvybės dienos proga daugiau dėmesio skyrė senelių namų gyventojams. Balandžio 23 d. vyko I dekanato šeimoms skirta šventė su kaimo kapela, o sekmadienį parapijos ir dekanatai buvo raginami paminėti Pasaulinę gyvybės dieną savarankiškai.

Balandžio 21 d. buvo aplankyti Panemunės senelių namai ir Kauno kartų namai. Šeimos išsaugojimo programos vaikų dienos grupė kartu su 4 KAŠC darbuotojais ir 5 „Pažink save“ programos savanoriais aplankė Kartų namų gyventojus. 13 vaikų grupė nuotaikingai pasveikino Gyvybės dienos proga jaunas mamytes, jų vaikučius ir senelius. Vaikai buvo parengę šaunią programėlę: deklamavo savo kūrybos eilėraščius, dainavo, šoko, kvietė žaisti kartu įvairius judrius žaidimus. Sunkiau judančius kvietė prie stalo žaisti Domino, kiekvienas buvo pakalbintas. Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Sigita Šergalienė supažindino atvykusius su Kartų namais. Vaikai galėjo aplankyti kambariuose gyvenančius žmones. Kartų namų darbuotojoms buvo įteikta spalvinga, šilta padėka už jų pasiaukojimą dirbant labai svarbų ir sunkų darbą.

Tuo pat metu vyko Kauno arkivyskupijos Šeimos centro kitų 3 darbuotojų, 4 programos „Pažink save“ savanorių bei 5 klierikų apsilankymas Kauno Panemunės senelių globos namuose. Jis buvo rengtas kartu su Kauno Jėzuitų gimnazijos 5–8 klasių kuratore Rūta Balčiūnaite bei 5-tomis gimnazijos klasėmis. Taip siekta praskaidrinti šių namų gyventojų senatvę, padėti moksleiviams bei seneliams atrasti skirtingų kartų ir patirčių bendravimo džiaugsmą, asmeniniu pokalbiu suteikti stiprybės ligoje. 5a klasė nupiešė seneliams piešinių tema „Gyvybė visada yra gėris“, jų parodėle seneliai galėjo džiaugtis jau dieną prieš renginį. 5c klasės moksleiviai kartu su auklėtoja muzike Rasa Paleckyte vaidino spektaklį, kuriuo atskleidė žmogaus unikalumą ir tas dovanas, kurias kiekvienas gauname iš Kūrėjo rankų. Visi kartu dainavome senelių jaunystės dainas, patys seneliai deklamavo savo kūrybos eiles. Klierikai tuo metu aplankė keletą ligonių palatose, kurie dėl įvairių ligų negalėjo dalyvauti šventėje. Senelių namų darbuotojams buvo įteikta ir padėka už kasdienį, kantrų darbą.

Balandžio 23 d. Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas persikėlė į patį arkivyskupijos  Šeimos centrą, Vilniaus g. 29. 13 val. įvyko arkivyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams bei kitiems besidomintiems skirta dr. Nijolės Liobikienės paskaita „Kaip mokyti meilės“. Daktarė dalijosi savo darbo patirtimi, siūlė kalbant apie lytiškumą nepateikinėti jaunimui gatavų atsakymų, o domėtis, ką konkrečiai jie nori sužinoti, ir užduodant jiems klausimų pačius skatinti mąstyti, kad meilė daug daugiau nei lytiniai santykiai. Po paskaitos su KAKC darbuotoja Laimute Krutuliene buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl tikybos mokytojų rengimo kalbėti lytiškumo temomis.

17 val. besidomintys (jie buvo iš kelių Kauno I dekanato parapijų) susipažino su Šeimos centro veikla. Švč. Sakramento koplyčioje 18 val. buvo aukojamos šv. Mišios už visus gydytojus, kurių dėka išsaugomos gyvybės, ir prašoma Dievo, kad gyvybę priimtume kaip dovaną ir kančioje, ir džiaugsme. Dar prieš šv. Mišias dekanas mons. Vytautas Grigaravičius susirinkusiems vedė konferenciją apie šeimą kaip gyvybės lopšį. Per šv. Mišių homiliją monsinjoras akcentavo, jog su gyvybės kaip dovanos priėmimu tiesiogiai susijusi malda. Be maldos žmonės tiesiog per silpni tai padaryti. Gyvybės išsaugojimas, jos gerbimas visais amžiaus tarpsniais  vis labiau augina žmonėmis pagal Dievo paveikslą. Šv. Mišiose giedojo Petrašiūnų parapijos šeimos.

Iškart po šv. Mišių Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Jurgita Ščiukaitė visus pakvietė į nuotaikingą agapę su Būdos kaimo kapela. Agapėje dalyvavo apie 100 žmonių. Jie dalijosi atsineštinėmis vaišėmis, vaišinosi namine gira ir daug šoko. Agapėje buvo padėkota ir įteikta gėlių ilgametei arkivyskupijos Šeimos centro socialinei darbuotojai Aušrai Bačėnienei už jos ilgametį, kasdienį, pasišventusi darbą krizinio nėštumo programoje siekiant išsaugoti negimusius kūdikius.

Parapijos ir dekanatai buvo raginami sekmadienį jiems priimtinu būdu paminėti Pasaulinę gyvybės dieną – vienur vyko paskaitos, kitur buvo drauge kalbamas Rožinis, dar kitur vyko įvairios piešinių parodos, lankomi seneliai. Šiemet Lietuvos šeimos centras išleido naują lankstinuką „Gyvybė visada yra gėris“, arkivyskupijos parapijose bei dekanatuose jie buvo išplatinti Pasaulinę gyvybės dieną- balandžio 25 d. (sekmadienį). Bažnyčiose buvo meldžiamasi vieninga visuotine malda prašant gyvybės apsaugos visais amžiaus tarpsniais.

Jurgita Ščiukaitė, Kauno I dekanato šeimos centras

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt