į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno metropolijos kunigų simpoziumo dalyvių SVEIKINIMO LAIŠKAS ŠVENTAJAM TĖVUI Benediktui XVI

Jūsų Šventenybe,

mes, Kauno metropolijos vyskupijų ganytojai ir kunigai, Kauno arkikatedroje bazilikoje susirinkę į simpoziumą Kunigų metų proga, džiaugiamės galėdami susitelkti maldoje, drauge apmąstyti savo pašaukimą, pasidalyti sielovados patirtimi ir aptarti kunigiškos tarnystės gaires kupiname iššūkių nūdienos pasaulyje.

Dėkojame Gerajam Ganytojui Kristui, kuris pašaukė mus būti jo sekėjais ir žmonių žvejais. Suvokdami šio pašaukimo svarbą ir atsakomybę, meldžiame Viešpatį, kad nuolat stiprintų mūsų pačių ryžtą gyventi Evangelijos dvasia ir teiktų jėgų pakelti mūsų tarnystę lydinčius sunkumus ir padėtų gyventi viltimi.

Dėkojame Jūsų Šventenybei už tėvišką rūpestį Kristaus Bažnyčia. Jūsų paskelbti Kunigų metai davė akstiną naujai įvertinti kunigystės prasmę, pagilinti žvilgsnį į šio pašaukimo esmę ir reikalavimus. Linkėdami Jums gausių Viešpaties malonių reiškiame nuoširdžią pagarbą ir liudijame savo ištikimybę Apaštalų Sostui.

2010 m. gegužės 11 d., Kaunas

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt