į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kardinolo V. SLADKEVIČIAUS 10-ųjų mirties metinių paminėjimas arkikatedroje (2010.05.30)

Gegužės 30 d. sekmadienį, švenčiant Švč. Trejybės liturginę iškilmę arkikatedroje bazilikoje, 12 val. šv. Mišiose malda paminėtos ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus 10-osios mirties metinės. Kardinolas V. Sladkevičius MIC (išsamiau apie jį žr. http://kaunas.lcn.lt/01/asmenybes/sladkevicius.html ) iškeliavo pas Viešpatį 2000 m. gegužės 28 d., Lietuvos II Eucharistinio kongreso išvakarėse. Palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje. Šv. Mišių maldoje buvo paminėtas ir buvęs Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Juozapas Matulaitis-Labukas, 1979 m. gegužės 28 d. palaidotas Šiluvos bazilikos šventoriuje.

Šv. Mišioms arkikatedroje bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Virginijus Birjotas.

„Švč. Trejybės – Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu esame pakrikštyti ir pasiųsti į savo tikėjimo kelionę, kad joje būtume ištikimi Dievo liudytojai“, – savo pamoksle sakė arkivysk. S. Tamkevičius, drauge prisimindamas ir kardinolą V. Sladkevičių, puikų tikėjimo liudytoją.

„V. Sladkevičius ne tik kardinolas, bet pirmiausia didis tikėjimo žmogus, kuriam triasmenis Dievas visuomet buvo jo gyvenimo pradžia ir pabaiga“, – pabrėžė ganytojas, atkreipdamas dėmesį į nepaprastą kardinolo buities kuklumą – niekas šiam Dievo vyrui neužstodavęs Viešpaties, jam mažiausiai rūpėję medžiaginiai dalykai. Pamoksle buvo prisimintas kardinolo, tuomet jauno kunigo, darbas Kauno kunigų seminarijoje, kur jis spinduliuote spinduliavo tikėjimą, Dievo meilės sklidiną savo sielą, mokė būti kunigais, kaip pats mėgdavo sakyti, pagal Jėzaus mintį ir širdį. Net sovietinei valdžiai ištrėmus ką tik vyskupu konsekruotą V. Sladkevičių toliau nuo savo ganomųjų – į Nemunėlio Radviliškį pačiame Latvijos pasienyje, iš jo daugelis sėmėsi dvasios ir jėgų atlikti savo misiją. Ir 12 nepriklausomybės metų kardinolui nebuvo lengvi ne tik dėl senatvės – juo daug kas kaip vėliava bandydavo prisidengti.

Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, kardinolas V. Sladkevičius, iš Švč. Jėzaus Širdies mokęsis gerumo, visus bandė apdovanoti dieviška šviesa ir likti ištikimas savo jaunystėje pasirinktam keliui, ir tik Dievas „buvęs didžiausias jo gyvenimo tikslas ir siekinys, į kurį ėjo be jokių kompromisų“.

Šv. Mišių pabaigoje prie kard. V. Sladkevičiaus kapo Švč. Sakramento koplyčioje buvo sugiedotas „Viešpaties Angelas“. Kardinolo atminimas pagerbtas ir agape jo memorialiniame bute-muziejuje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt