į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Paskutinio skambučio šventės Kauno bažnyčiose

Gegužės 28 d. į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią rinkosi „Saulės“ gimnazijos abiturientai, jų auklėtojai, gimnazijos vadovai ir mokytojai. Jau tapo tradicija, jog kiekvieną reikšmingą šventę gimnazijos bendruomenė pradeda šv. Mišiomis. Šią dieną abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis.

Šv. Mišias aukojo mons. V. Grigaravičius. Jis pradžioje pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė gražia gimnazijos tradicija ateiti pašlovinti Viešpatį, padėkoti Jam už teikiamas malonės dovanas. Homilijoje priminęs Jėzaus žodžius: „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“ (Jn 16, 16), monsinjoras kalbėjo apie trumpą gyvenimo atkarpą, kuri netrunka prabėgti, todėl kvietė abiturientus branginti kiekvieną Dievo duotą gyvenimo akimirką.

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientus ir mokytojus. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris dažnai svečiuojasi gimnazijoje ir nuolatos palaiko bendradarbiavimo iniciatyvą su jos bendruomene.

Tądien prie bažnyčios durų abiturientus ir jų auklėtojas pasitiko  jaunesnieji jų draugai vienuoliktokai – trečiųjų gimnazijos klasių mokiniai, kurie abiturientams dovanojo žvakutes ir išdalijo lapelius. Prie Viešpaties altoriaus sužibo abiturientų uždegtos žvakelės, kurios simbolizavo jaunų širdžių ryšį su Dievu ir dar labiau kėlė šventinę nuotaiką. Lapeliuose visi dalyvavusieji galėjo surašyti savo intencijas ir atnašų metu paaukoti jas Viešpačiui.

Homilijoje klebonas Paskutinio skambučio proga palinkėjo moksleiviams sėkmingai įveikti naujus gyvenimo slenksčius, siekti sėkmingos ateities, nugalėti visas gyvenimo audras. Šv. Mišių liturgijoje giedojo jaunimo choras „SongDeo“. Gimnazijos abiturientai, atsidėkodami už visas šventes ir draugystę, parapijai padovanojo liturginį rūbą – kapą, skirtą įvairioms bažnytinėms apeigoms (išsamiau žr. http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&nid=170&pg=1 )

Parengta pagal parapijų informaciją

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt