į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų skyrimai (2010 m. birželis)

Kun. Romualdui Ramašauskui atšaukiamas leidimas darbui kariuomenės ordinariate.

Kun. Ričardas Birbilas atleidžiamas iš Vandžiogalos klebono pareigų ir skiriamas Gudžiūnų parapijos klebonu.

Kun. Kazys Gražulis atleidžiamas iš Pašilės ir Pabaisko parapijų klebono pareigų ir skiriamas Rumšiškių parapijos klebonu.

Kun. Rimantas Laniauskas atleidžiamas iš Balninkų ir Lyduokių parapijų klebono pareigų ir skiriamas Pašilės ir Pabaisko parapijų klebonu.

Kun. Virgilijus Rutkūnas atleidžiamas iš Eržvilko ir Vadžgirio parapijų klebono pareigų ir skiriamas Šventybrasčio ir Apytaulaukio parapijos klebonu.

Kun. Alvidas Čiūras atleidžiamas iš Šventybrasčio parapijos klebono pareigų.

Kun. Artūras Stanevičius atleidžiamas iš Apytalaukio parapijos klebono pareigų.

Kun. Mindaugas Smetonis atleidžiamas iš Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Eržvilko ir Vadžgirio parapijų klebonu.

Kun. Ladislovas Baliūnas SJ skiriamas Balninkų ir Lyduokių parapijų klebonu.

Kun. Egidijus Periokas atleidžiamas iš Rumšiškių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Skirsnemunės ir Šimkaičių parapijų klebonu.

Kun. Audrius Giedraitis atleidžiamas iš Skirsnemunės ir Vadžgirio parapijų klebono pareigų ir skiriamas Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos altaristu-vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Juozas Čičirka atleidžiamas iš Gudžiūnų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Viduklės parapijos rezidentu.

Kun. Albinas Graužinis atleidžiamas iš Labūnavos parapijos klebono pareigų ir skiriamas Šančių parapijos altarista-vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Gintaras Pūras atleidžiamas iš Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebono pareigų.

Kun. Kastytis Šulčius atleidžiamas iš Panoterių, Bukonių ir Upninkų parapijų klebono pareigų ir skiriamas Jonavos šv. Jokūbo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kun. Audrius Mikitiukas skiriamas Bukonių ir Upninkų parapijų klebonu.

Kun. Vytautas Kazimieras Pesliakas atleidžiamas iš Panoterių parapijos altaristo pareigų ir skiriamas Panoterių parapijos klebonu.

Kun. Kęstutis Genys atleidžiamas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kauno kunigų seminarijos prefektu.

Kun. Emilis Jotkus atleidžiamas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebono pareigų ir skiriamas Krakių bei Pajieslio parapijų klebonu.

Kun. Žydrūnas Paulauskas atleidžiamas iš Krakių ir Pajieslio klebono pareigų ir skiriamas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonu.

Kun. Severinas Holocher OFM atleidžiamas iš Kauno kunigų seminarijos  dvasios tėvo pareigų.

Kun. Renato Abeni atleidžiamas iš Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigų.

Kun. Jonas Babonas atleidžiamas iš Kauno arkikatedros bazilikos altaristo pareigų ir skiriamas Girkalnio parapijos rezidentu.

Kunigų egzorcistų – kun. Kęstučio Rugevičiaus. kun. Vytenio Vaškelio, kun. Arnoldo Valkausko – tarnystė pratęsiama penkerių metų kadencijai.

Kun. Nerijus Šmerauskas skiriamas vikaru su teise laiminti santuokas į Kristaus Prisikėlimo parapiją ir Marijos radijo administratoriumi.

Kun. Oskaras Petras Volskis skiriamas Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonu.

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt