į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigystės šventimai arkikatedroje (2010.06.29)

Birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Petro ir Pauliaus liturgines iškilmes arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kunigystės šventimus suteikė diakonui Nerijui Šmerauskui. Šventimai vyko gausiai susirinkusios bendruomenės – vyskupų, kunigų, Kauno kunigų seminarijos vadovų, ugdytojų ir kurso draugų, diakono artimųjų, parapijos, kur atliko sielovadinę diakono praktiką, tikinčiųjų bei visų tądien susirinkusių į arkikatedrą, – akivaizdoje ir buvo palydėti nuoširdžios maldos.  Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas, asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai. Šventimų apeigų pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasakė pamokslą.

„Du apaštalai – šv. Petras ir šv. Paulius laikomi stipriausiomis ir svarbiausiomis kolonomis, ant kurių buvo statoma Bažnyčia“, – sakė ganytojas, kviesdamas pasigilinti, ką jie šiandien sako visiems kunigams ir šventinamajam. Pamoksle atkreiptas dėmesys, jog Petras, kitados išsigynęs Mokytojo, ir Paulius, buvęs krikščionių persekiotojas, vis dėlto buvo Jėzaus išsirinkti – jis rinkosi ne kokius nors aukso grynuolius, bet paprastus žmones, kurie troško būti jo bendradarbiais. Jėga, skatinusi šiuos apaštalus uoliai veikti, buvusi meilė Kristui. Be jos Kristaus apaštalai, pasak ganytojo, tėra tik tarnautojai ir tikra nelaimė Bažnyčiai.

„Maldoje palinkėkime diakonui Nerijui būti ne samdiniu, bet geru Kristaus mokiniu“, – ragino pamaldų dalyvius arkivyskupas, o kreipdamas į šventinamąjį linkėjo jam nuolat kurstyti širdyje Dievo meilės ugnį, būti tikru maldos vyru.

Pasibaigus  šventimų apeigoms, besimeldusieji garsiais plojimais pasveikino naująjį kunigą N. Šmerauską. Jis drauge su kitais celebrantais – vyskupu augziliaru Jonu Ivanausku, kun. Kęstučiu Kėvalu ir kt. šventė pirmąsias šv. Mišias.

Kun. Nerijus Šmerauskas paskirtas vikaru su teise laiminti santuokas į Kristaus Prisikėlimo parapiją ir Marijos radijo administratoriumi.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt