į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui (2010.07.20–23)

Liepos 20 d. rytmetį nuo Kauno kurijos autobusu 32 jaunuoliai pradėjo piligriminę kelionę – šiemetinę pašaukimų stovyklą jaunimui. Antrą vasarą rengiant šią stovyklą siekiama suteikti galimybę piligriminėje kelionėje dalyvaujantiems jauniems žmonėms apsilankyti keliose Lietuvos šventovėse, vienuolynuose, pabendrauti su kunigais, vienuoliais, šeimomis, pamatyti ir išgirsti gyvai savo pašaukimus liudijančius žmones, melstis už pašaukimus šeimai, kunigystei, vienuoliniam gyvenimui.

Šiemetinėje kelionėje dalyvavo 15–25 metų amžiaus jaunuoliai iš Vilniaus, Gargždų, Panevėžio, Žiežmarių, Kauno. Stovyklautojų vadovais buvo stovyklą rengusi Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė, Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, arkivyskupijos Jaunimo bei Šeimos centrų darbuotojos Valda Velžienė ir Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė,  Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis, Kauno kunigų seminarijos klierikai Darius Vasiliauskas ir Audrius Martusevičius.

Pirmoji piligrimystės vieta buvo Paparčiai. Stovyklautojai drauge su čia gyvenančiomis Betliejaus seserimis Aušrinės Marijos vienuolyne dalyvavo Liturginių valandų maldoje bei drauge šventė šv. Mišias, paskui klausėsi seserų liudijimų. Tą pačią dieną buvo pasiektas ir Vilnius. Stovyklautojus priėmė Eucharistinio Jėzaus seserys savo vienuoliniuose namuose, surengė susitikimą su dviem savo pašaukimo ir šeimos istoriją paliudijusiomis sutuoktinių poromis. Apsilankyta ir mieste – pažintis su juo buvo paremta ignaciškąja patirtimi atrasti Dievą penkiais pojūčiais. Nakvynei buvo apsistota pas seseris Marijos tarnaites Pavilnyje.

Kitą dieną jaunieji piligrimai pasiekė Panevėžį ir čia įsikūrusias Dievo Apvaizdos seseris, drauge pasimeldė, o vėliau išvyko į Kryžių kalną. Čia su broliais pranciškonais buvo švenčiamos šv. Mišios, klausytasi liudijimų. Vakare apsistota senojoje Varnių klebonijoje.

Trečiosios dienos rytmetį Telšiuose vyko susitikimas su kunigais, vėliau, nuvykus į Žemaičių Kalvariją, trys valandos praleistos einant Kryžiaus kalnus ir meldžiantis už kunigų tarnystę bei pašaukimus į kunigystę. Šios dienos vakare stovyklautojai pasiekė Pakutuvėnus. Čia drauge šventė šv. Mišias, klausėsi kun. br. Pauliaus Vaineikio pamokslo ir liudijimo.

Vėlai vidunakčiu atvykęs į Šiluvą ir pailsėjęs Jono Pauliaus II piligrimų centre, keliaujantis jaunimas ryte dalijosi patirtais įspūdžiais, klausėsi Manto, Vaidos, Dariaus liudijimų. Piligrimystė baigta Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, paskui suteikęs jaunuoliams asmenišką palaiminimą.

Atsiliepdami apie šią stovyklą jaunieji piligrimai sakė, jog jiems didžiausią įspūdį palikę liudijimai – juose pamatė, kaip galingai Dievas veikia paprastų žmonių gyvenime.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt