į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos „Caritas“ dvasinės atgaivos diena (2010.08.22)

Rugpjūčio 24 d. daugiau kaip 200 Kauno arkivyskupijos karitiečių rinkosi į Dotnuvą po vasaros atostogų ir darbų dalyvauti dvasinio atsinaujinimo dienoje, pasisemti naujų jėgų, pabūti Viešpaties artumoje, susitikti ir pasidalyti savo patirtimis.

Renginys prasidėjo 11 val. Dotnuvos bažnyčioje šv. Mišiomis. Jas koncelebravo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras ir keli kunigai iš arkivyskupijos parapijų.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius įžanginiame žodyje dėkojo karitiečiams už jų jautrumą, tarnystę vargstantiems, linkėjo nepavargti dalijant save kitiems. Pamoksle Josvainių parapijos klebonas Edvinas Rimavičius kalbėjo apie tikrąjį šiandieninį krikščionį, kuriame gyva Evangelijos dvasia.

Po šv. Mišių parapijos šeimininkas, Dotnuvos klebonas kunigas Gražvydas Geresionis vedė konferenciją, remdamasis popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Deus Caritas est”“. Klebono pateiktos mintys atskleidė ir atnaujino karitatyvinio darbo specifiškumą ir unikalumą, gailestingosios meilės kaip trejybinės meilės pasireiškimą per Dievo žodį, sakramentus ir gailestingumą. Gailestingoji meilė visada buvo ir bus Bažnyčios pareiga ir kiekvieno tikinčiojo užduotis. Pranešimas buvo pailiustruotas ankstyvųjų ir šių laikų šventųjų, ėjusių artimo meilės keliu, pavyzdžiais.

Susitikimas tęsėsi agapėje. Joje buvo pasidalyta net tik gardžiu valgio kąsniu, bet ir gražiomis mintimis, vieni kitų pasveikinimu, džiaugsmu. Jonavos dekanato Upninkų parapijos karitietės, vadovaujamos Vidos Jasikuonienės, padovanojo muzikos akordų, dainą, kuriai pritarė visi dalyviai. Paskui parapijos klebonas supažindino su buvusio vienuolyno istorija, parodė jo patalpas: biblioteką, tėvo Stanislovo celę ir kt. Išsiskirstėme su džiaugsmu ir nauja viltimi į kasdienos užsiėmimus.

Ses. Viktorija Maknauskaitė, SJE, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ reikalų vedėja

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt