į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Rugsėjo 1-osios šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje

Rugsėjo 1-ąją daugelis Kauno švietimo įstaigų šv. Mišiomis pradėjo naujuosius mokslo metus. Vidudienį arkikatedroje bazilikoje prašant jiems Viešpaties palaimos VDU Didysis kancleris arkivyskupas Sigitas Tamkevičius vadovavo Eucharistijos liturgijai, kurią drauge šventė darnia eisena su savo vėliavomis į šventovę atžygiavusi VDU bendruomenė – vadovai, dėstytojai, darbuotojai, studentai, taip pat Kauno kunigų seminarijos bendruomenė – klierikai ir jų ugdytojai. Šv. Mišias koncelebravo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas kun. Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai, dirbantys VDU ir seminarijoje.

Pamoksle arkivyskupas atkreipė dėmesį į Evangeliją, kalbančią apie stebuklingą žvejybą, kai Mokytojo paraginti – „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4) – mokiniai iš naujo metė tinklus po nesėkmingos nakties žvejybos. Pasak ganytojo, žmogus gali tuščiai stengtis, jei pasitikės tik savimi, pamiršdamas Dievą. „Mes tikime Dievo žodžiu – stebuklinga žvejyba vyksta tik tada, kai Viešpats prideda savo ranką“, – sakė ganytojas, tokiu stebuklu pavadindamas Lietuvos laisvę ir apgailestaudamas, kad ir po 20 Nepriklausomybės metų dažnai stovima prie tuščių tinklų, nes didžiausiu siekiu išsikeliama medžiaginė gerovė.

Arkivyskupas ypač sveikino pirmakursius, linkėdamas jiems sąžiningai dirbti, įgyti universitete visapusišką ugdymą, per studijų metus subręsti tiesą, teisingumą, gėrį mylinčiais, laisvais, atsakingais žmonėmis.

Priėmusi ganytojišką palaiminimą, akademinė bendruomenė sugiedojo „Gaudeamus igitur“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt