į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šventė pradedant naujuosius tikybos mokymo metus (2010.09.03)

Rugsėjo 3 d. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojai, pradėdami naujuosius mokslo metus, drauge šventė Eucharistijos liturgiją arkikatedroje bazilikoje ir dalyvavo šventiniame renginyje arkivyskupijos konferencijų salėje. Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti arkivyskupijos kunigai, tarp jų – ir dirbantys mokyklose. Giedojo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Agnietės Kizevičiūtės.

Per pamokslą arkivyskupas pristatė liturginiame kalendoriuje minimą šv. Grigalių Didįjį, popiežių, padariusį daug svarbių Bažnyčiai reformų. Jis rodo pavyzdį, kokių didžių darbų gali atlikti Dievo Dvasios vedamas žmogus, kuris, kitaip nei fariziejai Evangelijoje, remiasi ne savo išmintimi.

 „Mieli tikybos mokytojai, jūsų misija – ne tik duoti reikalingų žinių, bet parodyti autentišką Kristų ir autentišką krikščionybę“, – sakė ganytojas, ragindamas atskleisti Jėzų kaip meilės revoliucionierių savo mokiniams. Tikybos mokytojams, kaip ir kunigams, pasak ganytojo, būtina maldos praktika bei nuolatinis dvasinis atsinaujinimas, rekolekcijos.

Renginyje po šv. Mišių pranešimą „Tikybos mokymo aktualijos ir uždaviniai šiandien“ skaitė vysk. J. Ivanauskas, vadovaujantis arkivyskupijos kurijos Katechetikos skyriui. Už gerą darbą dėkodamas daugumai arkivyskupijoje dirbančių tikybos mokytojų (iš viso jų yra 225), pakvietė juos pažvelgti į savo tarnystę toje perspektyvoje, kokioje ją mato Bažnyčia.

Tikybos mokymą pavadinęs „pirmąja apkasų linija“, vysk. J. Ivanauskas sakė, jog jame svarbiausi ne ginklai, priemonės, bet savo identiteto supratimas, atkreipė dėmesį į tai, kas padėtų jį stiprinti. Pranešime pabrėžta, koks svarbus, pagyvinantis būna tikybos mokytojo dalyvavimas parapijos gyvenime, ypač maldos grupėse, bendradarbiavimas su parapijų katechetais, ir kokią išties apaštališką misiją jis turi atlikti mokyklos bendruomenėje – džiugu, kai jis randa bendrą kalbą net ir tada, kai stokojama vadovų palankumo. Mokytojai pakviesti dalyvauti metodinių centrų veikloje, turtinti juos savo patirtimi, kad jie taptų tikrais traukos centrais. Įvertinus pastangas dirbti kūrybiškai, kviesta šios kūrybos centre išsaugoti Kristų ir jo kryžių. Buvo atkreiptas dėmesys į ypatingą tikybos mokytojų vaidmenį katalikiškųjų mokyklų kelyje siekiant tikrojo savo veido, pasidžiaugta, kad greičiausiai ir tikybos mokytojai prisidėjo prie to, kad šiandien nemažai norinčiųjų studijuoti sulaukė VDU Katalikų teologijos fakultetas. Pabaigoje įkvėpimo tarnystei vysk. J. Ivanauskas paragino mokytojus ieškoti Bažnyčios Tėvų raštuose ir čia pat pacitavo dvasią įkvepiančių šv. Augustino minčių, tarp jų – ir puikiai tinkančią išlydint juos į darbo kasdienybę: „Dievas ateina mums į pagalbą, kai jo trokštame.“

Pabaigoje žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog šiais laisvės metais Bažnyčia turi atsiliepti į savo meto iššūkius – žmonių nusivylimą laisvu gyvenimu, kaltų ieškojimą. „Mes turime būti vilties žmonės“, – sakė ganytojas, linkėdamas tikybos mokytojams ir patiems išlaikyti viltį, ir mėginti sveiko optimizmo perteikti savo mokiniams, mokant juos plačiau žvelgti į gyvenimą.

Naujųjų mokslo metų proga tikybos mokytojus ir arkivyskupijos Katechetikos centrą pasveikino šventės viešnia Kauno m. savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Rasikienė.  Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius supažindino su artimiausiais seminarais, pakvietė juose dalyvauti, pranešė apie numatomą VDU KTF studentų praktiką mokyklose. Gražių akimirkų šventės dalyviams padovanojo fleita griežusi J. Naujalio gimnazijos moksleivė Marija Arutiunova bei ansamblio Musicalis merginos, vad. Jurgitos Česnakaitės ir Rimos Indriūnienės. Šventė baigta agape.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt