į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

VDU KTF mokslo metų pradžios šventė (2010.10.07)

Spalio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakultete (KTF) vyko tradicinė mokslo metų pradžios šventė, kurią surengė ketvirtojo kurso studentai kartu su fakulteto aktyvo komanda.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis už fakulteto ir universiteto bendruomenę VDU KTF Didžiojoje auloje. Liturgijai vadovavo VDU KTF Didysis kancleris Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kartu koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, naujasis VDU kapelionas kun. Linas Šipavičius bei KTF dėstytojai kunigai. Giedojo KTF pirmojo kurso studentai.

Homilijoje ganytojas kalbėjo apie maldą teologo gyvenime. Evangelistas Lukas toliau pasakoja apie maldą ir šiandien moko būti ištvermingiems joje. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad malda ir prašymas labiau reikalingi ne Dievui, bet mums, nes per maldą stipriname santykį su Dievu. Teologas turėtų ne tik studijuoti, bet ir būti tikinčiu žmogumi. Tikinčiojo maldos pavyzdžiu ganytojas nurodė Jėzaus maldą Alyvų sode, kai prašoma ne savo, bet Dangiškojo Tėvo valios. Ganytojas linkėjo visiems maldoje prašyti ir uoliai ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

Po šv. Mišių KTF bendruomenei buvo pristatytas naujasis VDU kapelionas kun. L. Šipavičius MIC. Sveikinimo žodžius visiems susirinkusiems, o ypač pirmakursiams tarė VDU KTF dekanas dr. Benas Ulevičius bei VDU ateitininkai. Pirmakursiams buvo įteiktos simbolinės dovanėlės – žaisliniai ančiukai, kuriuos jie turėtų „auginti“ paskaitų lankymu, pasiekimais moksle ir aktyviu dalyvavimu KTF bendruomenės veikloje, o kitais metais perduoti pirmakursiams. Šventė baigta agape.

S. Adler-Mikulėnienė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt