į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Luko, gydytojų globėjo, šventė Kauno klinikose

Visame pasaulyje spalio 18 d. minima Šv. Luko, gydytojų globėjo, diena. Tradiciškai ši diena buvo švenčiama ir Kauno klinikose. Šia proga Klinikų Šv. Luko koplyčioje iškilmingas šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno klinikų kapelionai – vyr. kapelionas kun. Artūras Kazlauskas, kun. Vitas Kaknevičius ir kun. Nerijus Šmerauskas. Už visus gydytojus, slaugytojas ir Klinikose besigydančius pacientus meldėsi gausiai susirinkę Klinikų administracijos atstovai ir medicinos personalas. Šv. Mišių liturgiją praturtino Klinikų moterų vokalinio ansamblio „Kolegės“, vadovaujamo Antano Kelmelio, giedojimas.

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius dėkojo medikams už jų šventą pašaukimą padėti kenčiančiam žmogui. Ganytojas pabrėžė, kad bet kurios profesijos, o ypač gydytojo, krikščioniškasis liudijimas yra be galo svarbus šių dienų žmogui. „Evangelistas Lukas, kuris kaip žinome, buvo gydytojas, buvo siunčiamas į šį pasaulį skelbti Gerąją naujieną. Šiandieniniame pasaulyje yra labai svarbus paprasto žmogaus žodis – mūsų, dvasininkų, kunigų ar vyskupų, žodis ne visada vienareikšmiškai priimamas. Atrodytų, jog dvasininko tiesiog tokia profesija – jis kalba, nes taip reikia. Tačiau kai savo žodžiu ar gražiu krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu Kristų liudija kitos profesijos atstovas, ypač gydytojas, tas žodis turi savo spalvą ir kur kas lengviau priimamas. Dievo žodis gali būti lengviau priimamas iš to, kuris kartais žmogui padovanoja labai daug – sveikatą ir gyvybę. Žmogus, pajutęs dėmesį ir pagarbą, gal net gydytojo meilę ir prielankumą, jo žodį ir pavyzdį priima kaip labai svarbų ar net lemiamą“, – kalbėjo arkivyskupas.

Ganytojas sakė, kad šv. Lukas buvo garsus ne tik tuo, kad buvo gydytojas ir parašė Evangeliją bei Apaštalų darbų knygą, tačiau ir tuo, kad turėjo būti gerai pažįstamas su Jėzaus Motina Marija - Luko Evangelijoje yra tokių epizodų, kurių nėra kitur. „Luko Evangelijoje randame pasakojimą apie Apsireiškimą, Elzbietos aplankymą ir Marijos giesmę „Magnificat“, Jėzaus suradimą šventykloje. Tuose pasakojimuose aprašoma, kaip Marija jautėsi šiose situacijose, todėl, galima numanyti, Lukas tai turėjo girdėti iš pirmų lūpų. Tai galėjo surašyti tik artimas žmogus, kuris bendravo su Marija“, - pasakojo arkiv. S. Tamkevičius.

 Šv. Mišios buvo užbaigtos gražia padėka medikams už jų pasišventusią tarnystę kenčiantiems bei visiems susirinkusiems už nuoširdžią maldą.

Eglė Žemaitienė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt