į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Padėkos už laisvę šventė Lapėse (2010.10.30)

Spalio 30 d., sekmadienį, Lapėse buvo švenčiama Padėkos už laisvę šventė. Šv. Mišias tądien Lapių bažnyčioje aukojo arkiv. Sigitas Tamkeviičus, koncelebravo mons. Adolfas Grušas. Šios šventės proga po šv. Mišių buvo pašventintas sovietų nugriautas, dar 1928 m., minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį, pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę.

 „Šiandien Lapių parapijoje neeilinis sekmadienis. Žmonės, atstatę Laisvės paminklą žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, dėkoja Dievui už laisvę ir už tuos žmones, kurie dėl bendro gėrio išėjo ginti Tėvynės ir paaukojo savo gyvybę už Lietuvos laisvę. Dabarties materializmu persmelktoje visuomenėje šie žmonės yra tikri šviesuliai. Savanoriai ir pokario laisvės gynėjai yra mūsų tautos turtas, kuriuo galime pagrįstai didžiuotis. Ir, žinoma, budėti, kad ir mes patys nebūtume savanaudžiai, mąstantys tik apie save, bet savo turimu gėriu didžiadvasiškai dalytumės su kitais, to gėrio stokojančiais. Per Vėlines, prisimindami savo mirusiuosius, prisiminkime ir tuos, kurie gyveno prieš mus ir kuriems esame už daug ką skolingi,“ – sakė arkivyskupas per pamokslą.

Dvidešimties metų miestelio bendruomenės pastangas atstatyti minėtą paminklą (projekto autorius arch. Kęstutis Pempė) užbaigė jo pašventinimo ceremonija po šv. Mišių. Paminklą pašventino arkiv. S. Tamkevičius, iškilmėse gausiai dalyvavo Lapių parapijos bendruomenė su savo klebonu kun. Robertu Skrinsku.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt