į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų konferencija Kaune (2010.11.17)

Lapkričio 17 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų konferencija, prasidėjusi bendra konfratrų malda. Konferencijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir tądien nuo neatidėliotinų sielovados rūpesčių laisvi kunigai.

Pirmojoje konferencijos dalyje pranešimą skaitė svečias kunigas Kęstutis K. Brilius MIC. Savo pasidalijimu tėvas marijonas kvietė svarstyti, kaip „šiuolaikinė Bažnyčia, susidurdama su laiko, pasaulio, socialinės tikrovės iššūkiais atsiliepia į juos savuoju iššūkiu“. Tas iššūkis, kuriuo Bažnyčia atsako pasauliui, yra šuolis. Jo esmė – tai Bažnyčios žvilgsnis į ateitį, nors, pasak kun. K. Briliaus, „daug kartų Bažnyčioje esame susidūrę su bandymu palikti mus istorijoje“. „Taigi Bažnyčia pribrendo šuoliui – taip mums sako naujai įsteigtos Popiežiškosios Evangelizacijos tarybos pirmininkas, buvęs Laterano universiteto rektorius arkivyskupas Rino Fisichella“, – kalbėjo prelegentas, atkreipdamas dėmesį į visai naują spalio 13 d. naujosios kongregacijos vadovo pranešimą apie Bažnyčios užduotis „naujajai evangelizacijai“. Tai atnaujinta misijų dvasia, konkreti stipri vizija ir ja paremta sielovadinė veikla, o ne abstrakti formulė visoms situacijoms.

„Jeigu šiandien bet kurioje situacijoje, kaime ar mieste dirbdami, kalbėsime, jog taip reikėtų daryti, taip būtų geriau, ir vyskupas pritartų, bet nepateiksime iš tikrųjų gyvastingos Bažnyčios „naujosios evangelizacijos“, mes būsime mažų mažiausiai neefektyvūs“, – sakė kun. K. Brilius ir pabrėžė, kad „naujoji evangelizacija“ nepasieks tikslų ir praras misijinės ugnies kūrybiškumą, jei bus sietina tik su kažkokių struktūrinių programų vykdymu.

Toliau pranešime kalbant apie šiandienę sielovadą, atkreiptas dėmesys į dabarties kultūrinę aplinką, keliančią daugybę naujų iššūkių Bažnyčiai. „Kultūra, krikščionybės įkultūrinimas, kultūros įkrikščionimas etc. – tai dažnai Jono Pauliaus II, Benedikto XVI  vartojami žodžiai. Kristaus į pasaulį siųsta Bažnyčia negali užsidaryti nuo kultūros, negali likti kažkokia sau tarnaujanti sistema“, – pabrėžė prelegentas. Pasak jo, šiandien kultūros prasme turime suprastėjusią visuomenę, o Bažnyčia šiandien susiduria su subkultūra, pasižyminčia menkais tikslais ir menkomis vertybėmis, neturinčia šaknų su tradicine visuomenės kultūra. „Ši kultūra šiandien siaubte siaubia pasaulį“, – sakė kun. K. Brilius, primindamas, kad kunigai jau dabar  turi rengtis priimti daugybę naujų jos iššūkių, pvz., netvirtų šeimų, išsiskyrusiųjų sielovadoj. Kitas iššūkis – naujoji vaikų karta, kuri pirmąją pasaulio pažinimo patirtį įgyja didžiuosiuose prekybos centruose – jiems perduoti krikščioniškąsias vertybes bus daug sunkiau. Laukia vis stiprėjančio individualizmo, žmonių išgyvenamos vienatvės banga (paliečianti, beje, ir kunigus), jau grįžtantys nusivylę emigrantai. Ar kunigai bus pajėgūs atlaikyti, pasak tėvo Briliaus, šias labai sunkias kovas? Jis ragino dvasininkus kultūros nuosmukyje būti elitu, gaivinančiu visos visuomenės kultūrą ir keliančiu ją aukštyn, nešti dabarties „kiekybinei“ kultūrai krikščioniškąją „kokybę“ ir moralines vertybes, patiems kultūriškai augti.

Antrojoje konferencijos dalyje Lietuvos „Caritas“ generalinio direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė bei atstovas ryšiams su visuomene Gediminas Salvanavičius pristatė šiemetinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Kunigai pakviesti aktyviai joje dalyvauti, įsigyti plakatą, žvakelių (beje, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, pradėjęs pats gaminti žvakeles, kitąmet žada aprūpinti visą Lietuvą). Be kita ko, buvo pranešta, kad LRT visą gruodį nemokamai reklamuos šią akciją.

Paskui br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap pristatė lenkų misionierius, prieš 17 metų Ukrainoje įsteigusius Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą, kuri dabar veikia 11  pasaulio šalių (nuo šių metų vasario ir Lietuvoje – Kaune bei Vilniuje, taip pat ir kaimyninėje Latvijoje). Misionieriai plačiau pristatė šią dvasinio ugdymo mokyklą, taip pat jų steigiamus reabilitacijos centrus, kurių veikla pirmiausia remiama ne psichoterapija, bet malda, Dievo žodžiu, bendruomeniniu gyvenimu. Jie pasiūlė steigti tokį reabilitacijos centrą ir Lietuvoje. Misionierių grupės nuo vasario galėtų gali  vesti rekolekcijas, liudyti mokyklose, etc. Arkivyskupas palaimino jų misijas, pakviesdamas spręsti kalbos klausimą.

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas pristatė kunigams jau trečiąją arkivyskupijos istorijoje interneto svetainę, kuriamą keičiantis poreikiams bei atsiradus naujoms techninėms galimybėms. Parapijų klebonų prašyta atnaujinti esamą pagrindinę informaciją. Be kitų naujų dalykų, svetainėje parapijos bus pristatomos kur kas išsamiau (istorija, ribos etc.), ir pačios turės galimybę plačiau dalytis savo naujienomis.

Konferencijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius pristatė kunigams aktualią informaciją. Ganytojas paragino atkreipti dėmesį į Kauno arkivyskupijos antrajame sinode priimtas aiškias ir išsamias detales, ypač šv. Mišių tekstus, kad liturgija būtų tinkamai švenčiama. „Gražiai ir tiksliai atliekamos liturginės apeigos yra gyva katechezė, todėl visus kviečiu atkreipti dėmesį ir taip pasirengti liturgijos šventimui, kad atliekamose apeigose nesijaustų skubos ir paviršutiniškumų“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius.

Kunigai pakviesti parapijose lapkričio 27 d. atsiliepiant į popiežiaus Benedikto XVI kvietimą organizuoti maldos vigiliją už negimusią gyvybę prisimenant visus, kuriems nebuvo leista gyventi. Dėmesys atkreiptas į dvasinį ugdymą kviečiant kunigus dalyvauti kasmetinėse jiems skirtose rekolekcijose Šiluvoje: kovo 15–17 d., birželio 15–17 d (su piligrimine kelione) ir rugpjūčio 16–18 d. 

Kunigai dar kartą paraginti  laikytis LVK priimtų ir ordinaro patvirtintų taisyklių priimant aukas už patarnavimus, saugotis papiktinimų ir rūpintis, kad „tikintieji visuomet matytų, jog dvasiniai dalykai kunigui yra brangesni už medžiaginius". Klebonai ir rektoriai įpareigoti nuo sausio 1 d. finansinę apskaitą tvarkyti naudojant ne vien kompiuterinę programą, o didesnes paskolas imti tik gavus raštišką arkivyskupo leidimą ir tinkamai vesti inventoriaus knygas.

Konferencija baigta „Viešpaties angelo“ malda ir agape kurijoje. Gruodį į prieškalėdinį susitikimą kunigai rinksis 15 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt