į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Maldos vigilija arkikatedroje už kiekvieną pradėtą gyvybę (2010.11. 27)

Atsiliepiant į Šventojo Tėvo Benedikto XVI paraginimą viso pasaulio krikščionims lapkričio 27 d. pradėti advento laikotarpį iškilminga Maldos vigilija už kiekvieną pradėtą žmogiškąją gyvybę, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kvietė kunigus surengti šias Maldos vigilijas arkivyskupijos parapijose minėtosios dienos vakare ir maldoje prisiminti visus, kuriems nebuvo leista gyventi.

Šiomis intencijomis šeštadienio vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi ir Kauno arkikatedroje bazilikoje. Jų metu giedoti Valandų liturgijos pirmojo advento sekmadienio pirmieji Mišparai (vigilijos rengėjai tekstus prieš pamaldas buvo padaliję susirinkusiems žmonėms, kad šie galėtų giedoti drauge su choristais).

Šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas ir mons. Artūras Jagelavičius. Vysk. J. Ivanauskas, primindamas popiežiaus kvietimą melstis už pačią brangiausią, tačiau šiandien labai nevertinamą Dievo dovaną – gyvybę, ragino melstis, kad Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvybė būtų branginama leidžiant jai išvysti Dievo šviesą, paragino melstis už negimusius bei jų tėvus, prašant atsivertimo malonės.

Pamokslą pasakęs mons. A. Jagelavičius kalbėjo apie Adventą kaip budėjimo metą laukiant Viešpaties atėjimo į tą pasaulį, kurį jau sunkiai įsivaizduojame be karų ir prievartos, laukiant naujo pasaulio, kuriame žmonės gyventų taikoje, harmonijoje ir ramybėje.

Šv. Mišių pabaigoje vysk. J. Ivanauskas padėkojo jų dalyviams už maldą ir gyvo tikėjimo pastangas, palinkėjo, kad adventas būtų tikėjimo kelionė su sekmadienio Eucharistija, atgaila, artimo meile ir artimo meilės darbais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt