į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Lapkričio 23-osios – NEGIMUSIO KŪDIKIO DIENOS paminėjimas arkivyskupijoje (2010.11.23)

Šiemetinė liūdnoji įstatymu įtvirtinto abortų leidimo 55 metų Lietuvoje sukaktis ketvirtus metus paminėta Kauno arkivyskupijoje šv. Mišiomis ir kitais renginiais bei šeimų susitikimais žmogaus gyvybės apsaugos, aborto žalos temomis.

Lapkričio 23 d. 15 valandą, kuri švenčiama kaip Gailestingumo valanda, nuskambėjus Lietuvos bažnyčių varpams už negimusius kūdikius, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojai ir savanoriai rinkosi arkikatedroje bazilikoje melsti Gailestingumo vainikėlį pakviesdami į šią maldos akciją ir kitas Kaune veikiančias katalikiškas organizacijas. Arkivyskupijos Šeimos centro „Pažink save“ programos savanoriai drauge su savo vadove gyd. Banga Kulikauskaite visą mėnesį vedė vienkartines paskaitas gyvybės tema paaugliams įvairiose mokyklose.

Vakare Kauno miesto bažnyčiose šv. Mišių metu už negimusius kūdikius ir jų tėvus buvo meldžiamasi vieninga bendruomenine malda. Joje dėkota Dievui už vaisingumo dovaną, melstasi už žmones, kurie skleidžia Gyvybės Evangeliją ir prašyta suteikti išminties gydytojams ir įstatymų leidėjams, kad jie gintų ir gerbtų žmogų nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. Buvo tęsiama žvakučių už negimusius vaikelius ir jų tėvus uždegimo tradicija, dalijami popieriniai angelai ir maldų tekstai: „Pasimelsk už mane ir mano tėvus“, „Pasimelsk už mane ir mano mamytę“.

Gerojo Ganytojo parapijoje parapijos Šeimos centro nariai tai dienai buvo parengę meninę kompoziciją prie Švč. Marijos paveikslo, simboliškai atiduodami negimusius vaikelius jos globai ir Dievo gailestingumui. Šv. Mišias už negimusius kūdikius aukojo altaristas kun. Bronislovas Gimžauskas. Jis priminė, kad Bažnyčia kviečia priimti Jėzaus atleidimą ir jo meilę, kad kančia būtų perkeista į viltį ir ramybę. Šeimos centro nariai dalyvavo liturgijoje ir pakvietė uždegti žvakeles už negimusius kūdikius. Valandą prieš vakaro šv. Mišias Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija tyloje, šv. Mišios buvo aukojamos už negimusius kūdikius ir jų netekties skausmą išgyvenančius tėvus. Pamaldoms vadovavo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Ukmergės dekanato Šeimos centro savanoriai ir sužadėtiniai lapkričio 21 d. sekmadienį Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje dalyvavo pamaldose ir meldėsi už moteris ir šeimas, patyrusias kūdikio netektį dėl persileidimo ar aborto, ir negimusius kūdikius. Bažnyčioje buvo parengtas stendas Negimusio kūdikio dienai. Išankstinį kvietimą vienytis maldoje išspausdino rajono laikraštis „Gimtoji žemė“.

Jonavoje lapkričio 19 d. pranciškoniškojo jaunimo kandidatai surengė Negimusio  kūdikio dienai skirtą naktinę adoraciją Švč. Sakramento koplyčioje.  Po šv. Mišių lapkričio 21 d. sekmadienį Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos salėje surengtas susitikimas su gydytoja Diana Railaite. Ji skaitė pranešimą apie moters būseną pastojus ir abortą lemiančias priežastis.  Buvo parodytas J. Ralio mokyklos abiturienčių parengtas scenos vaidinimas  „Odė negimusiam kūdikiui“. Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas kalbėjo apie įstatymo, numatančio gydytojui galimybę atlikti abortą arba ne, projektą. Vėliau renginio dalyviai buvo pakviesti uždegti žvakelę už negimusius kūdikius bei šeimas ar moteris, šiuo metu besilaukiančias, bet dvejojančias dėl gyvybės išsaugojimo. Lapkričio 27 d. Maldos vigilijoje drauge su popiežiumi Benediktu XVI Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje Jonavos šeimos centras, Šiluvos Švč. M. Marijos  draugija, Mamų maldos grupės nariai bei parapijiečiai kalbėjo Rožinį, litanijas , skaitė Dievo žodį prie išstatyto Švč. Sakramento.

Po vakaro šv. Mišių gyvybės intencijomis Raseinių, Raudondvario bažnyčiose jų parapijų salėse vyko šeimų susitikimai, filmo „Bella“ peržiūra ir aptarimas, o Jurbarke ir Kėdainiuose vidurinių mokyklų moksleiviams surengtos specialios pamokos, diskusijos.

Pagal arkivyskupijos šeimos centro ir parapijų informaciją parengė Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt