į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kūčių vakarienė „Sriubos“ valgykloje (2010.12.24)

Gruodžio 24-ąją, Kūčių dienos rytmetį, Kauno I dekanato Caritas „Sriubos“ valgyklos lankytojai valgė Kūčių vakarienę drauge su arkivyskupijos ganytojais, valdžios atstovais, karitiečiais, laužė kalėdaičius, vieni kitus sveikino artėjančių švenčių proga.

Bendrą Kūčių stalą, prie jo kaip viena Dievo vaikų šeima susėdusius žmones palaimino ir prasmingu valdžios ir Bažnyčios bendradarbiavimu pagelbėjant vargstantiems pasidžiaugė vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.

Į Kūčių vakarienę su vargingiausiais miesto gyventojais atvyko pintinę vaišių padovanojęs savivaldybės meras Andrius Kupčinskas, kiti miesto socialinių reikalų kuratoriai, taip pat Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis, I dekanato Caritas vadovė Danutė Ševeliovienė, arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJE, moterys karitietės, kasdien ir toje šventinėje vakarienėje pasirūpinusios, kad gyvenimo negandų prislėgtieji pasijustų žmonėmis, kurių neaplenkia Dievo meilė ir Kalėdų nešamas džiaugsmas.

„Sriubos“ valgykloje (Partizanų g. 5) kasdien pamaitinama apie 600 asmenų. Lėšomis remia Kauno m. parapijos, savivaldybė, atskiri rėmėjai, ypač Toronto (Kanada) Prisikėlimo parapijos tikintieji.

Kaune vargšai maitinami ir Petrašiūnų parapijoje (Kalantos g. 38). Šiame Caritas maitinimo punkte kasdien apsilanko apie 200 asmenų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt