į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

ALFA kursas Gerojo Ganytojo parapijoje (2010.12.09)

Gruodžio 9 d. Gerojo Ganytojo parapijoje įvyko ALFA kurso baigiamasis šventinis vakaras. Šį kursą parapijoje inicijavo Kauno I dekanato Šeimos centras kartu su parapijos klebonu kun. teol. lic. Jonu Stankevičiumi. ALFA kursas - tai evangelizacijos programa, kurios metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis, kviečiama asmeniškai išgyventi Švč. Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Krikščionybė pristatoma kaip vertybė, kurią rinktis ar ne žmogus apsisprendžia pats.

Vienuolika savaičių apie 30 kurso dalyvių ketvirtadieniais rinkdavosi parapijos katechezės salėje. Mokymus vedė ALFA kurso koordinatorė Lina Šalučkienė. Susitikimų metu dalyviai žiūrėjo mokymą viena ar kita esmine krikščionybės tema, po to grupelėse aptardavo tai, ką pamatė ir suprato, bei galiausiai vaišinosi arbata ir suneštinėmis vaišėmis. Kiekvienas susitikimas turėdavo aktualią temą, pvz.: „Kas yra Jėzus? Kaip Dievas mus veda? Ką daro Šventoji Dvasia ? Kaip galiu pasipriešinti blogiui ?" ir kt.

Kurso viduryje vyko ALFA kurso savaitgalis Kauno arkivyskupijos Šeimos centre ALFA kurso dalyviams iš Šv. Antano Paduviečio, Gerojo Ganytojo ir Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijų. Paskaitą apie Šventąją Dvasią ir jos veikimą skaitė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas teol. lic. Valdas Mackela. Gyvųjų akmenų ir Dievo armijos bendruomenių nariai pasidalijo savo patirtimi apie tai, kaip Šventoji Dvasia jų gyvenime viską pakeitė iš esmės. Vyko šlovinimas ir užtarimo malda. Šv. Mišioms vadovavo Kauno I dekanato vicedekanas teol. lic. kun. Evaldas Vitulskis.

Gerojoje Ganytojo parapijoje ALFA kurso šventinis vakaras prasidėjo šlovinimo giesmėmis. Po to Šančių parapijos diakonas Gytis Stumbras vedė mokymą tema: „Krikščionybė: kokia ji?“ Kurso dalyviai pasidalijo savo jausmais ir išgyvenimais, patirtais mokymų metu. Parapijos Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė padėkojo kurso koordinatorei Linai už laiką dovanotą parapijai, šiltą bendravimą, padrąsinančius žodžius. Klebonas paragino visus įsitraukti į parapijos bendruomenės gyvenimą: būti ne pasyviais stebėtojais, bet aktyviais Bažnyčios nariais. Prie vaišių stalo iki vėlumos vyko diskusijos ir bendravimas. Mokymai, liudijimai, pasidalijimai, manoma, palietė ne vieno širdį ir padrąsino toliau tvirtai žengti tikėjimo keliu.

Gerojo ganytojo parapijos Šeimos centro informacija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt