į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Lietuvos vyskupai Kaune susitiko su universitetų rektoriais (2006.02.08)

Vasario 8 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ drauge su LVK Nuolatinės tarybos bei Švietimo komisijos nariais – kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, vyskupais Rimantu Norvila, Jonu Boruta SJ, Jonu Ivanausku – susitiko su Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) atstovais.

Po susitikimo surengta trumpa spaudos konferencija. Jos metu arkivyskupas S. Tamkevičius šį susitikimą pavadino istoriniu, nes pirmą kartą susitikta aptarti bendradarbiavimo galimybes abiem šalims aktualiu akademinio jaunimo, kuriam priklauso Lietuvos ateitis, dvasinio ugdymo klausimu. Ganytojo teigimu, „toks susitikimas galėjo būti jau prieš penkiolika metų, tačiau ir šiandien labai svarbu atrasti glaudesnio bendradarbiavimo bei dialogo galimybes tarp Bažnyčios ir universitetų, ypač pastaruoju metu ir pasaulyje, ir Lietuvoje vis labiau stiprėjant ryškiam susipriešinimo pavojui“.

LURK prezidentas prof. Vytautas Kaminskas pastebėjo, jog „ir universitetams rūpi jaunimo dvasinis ugdymas; globalizacija atnešė kitas vertybes, tačiau universiteto absolventas turi pažinti savo krašto tradicijas, šaknis, kad norėtų sugrįžti į tėvynę, jei tektų ją laikinai palikti. Kita vertus, aukštoji mokykla, nors ir spaudžiama visuomenės, negali rengti vienpusiškus siauros srities specialistus nesirūpindama jų bendražmogišku ugdymu. Bažnyčia galėtų  prisidėti ugdant asmenybes, suprantama, padėdama tiems, kurie nori ir yra tam atviri“. Daugelyje universitetų akademine sielovada rūpinasi kapelionai, tačiau, pasak prof. V. Kaminsko, jiems talkininkauti galėtų ir pasauliečiai, kurie, būdami arčiau jaunimo, geriau supranta jų poreikius (VDU drauge su kapelionu darbuojasi religijos mokslų absolventė; ši aukštoji mokykla galėtų  pasiūlyti ir kitoms savo parengtus specialistus; tokį etatą įsteigti jau parodė iniciatyvą ir Kauno technologijos universitetas).

Susitikimo metu nutarta parengti memorandumą, kuriame būtų išdėstyti bendri Bažnyčios ir universitetų tikslai akademinės sielovados srityje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt