į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

KEC konferencija apie vyro vaidmenį šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje (2006.03.19)

Kovo 19 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo centre vyko Katalikų evangelizacijos centro (KEC) organizuota konferencija vyrams. Joje dalyvavo apie 80 skirtingo amžiaus vyrų iš įvairių Lietuvos regionų, daugiausia iš Kauno ir Klaipėdos. Konferencijos pranešėjai – Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas ir Didžiosios Britanijos „Sion” katalikų bendruomenės vadovas Peteris Moranas (Peter Moran). Konferencijoje išsamiai pristatytas kataliko vyro vaidmuo šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje.

Įžangoje mons. G. Grušas kėlė klausimą apie šiuolaikinio vyro tapatybę, analizavo žiniasklaidos formuojamą vyro įvaizdį ir  kaip priešingybę jam pateikė tobulą vyro tapatybės paveikslą – Jėzaus Kristaus asmenį. Kalbėtojas atskleidė vyriškumo raiškai būdingą nuotykio, ieškojimo, kovos aspektą.

P. Moranas ragino dalyvius pažvelgti į save pagal šeimoje ar visuomenėje atliekamus vaidmenis. Gyvenime sutiktų žmonių ir šventųjų pavyzdžiais jis iliustravo tarnystės visuomenėje poreikį. P. Moran pabrėžė „buvimą dėl kito” kaip tikrąjį vyriškumą. Evangelijos ištraukomis pranešėjas aptarė Jėzaus tapatybę, atskleidė žmogiškąsias jo savybes kaip meilės ir tarnavimo apraiškas. Remdamasis Katalikų Bažnyčios katekizmu kalbėtojas priminė kiekvieno pakrikštytojo dalį kunigiškojoje, pranašiškojoje ir karališkojoje tarnystėje ir ragino sąmoningai savo darbu bei visuomenine veikla dalyvauti pašventinant laikiną žemiškąją tikrovę.

Mons. G. Grušas aptarė vyro vaidmenį Bažnyčioje. Jis vaizdžiai pristatė žiniasklaidos formuojamą Bažnyčios paveikslą ir palygino jį su Vatikano II Susirinkime suformuluotais Bažnyčios įvaizdžiais; taip pat pakomentavo Ef 5, 22-33 raginimą vyrams mylėti žmonas, kaip Kristus mylėjo Bažnyčią. Nepraktikuojančius katalikus kalbėtojas palygino su neįgaliaisiais – Bažnyčia visuomet buvo silpniausiųjų priebėga, todėl ji neatstumia ir turinčių tikėjimo „negalią”, ieškančių „minimalaus“ tikėjimo. Mons. G. Grušas parodė, kad Jėzaus vyriškumo paslaptis slypi jo santykyje su Tėvu. Savo kalbą jis baigė trumpa susitaikinimo malda.

Konferencija baigėsi šv. Mišiomis kurioms vadovavo LVK pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo mons. G. Grušas. Homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius nusakė kelias vyriškumo pakopas nuo žemiausių ir primityviausių iki visuomenės pagarbos nusipelnančių apraiškų. Pasak jo, Jėzus savo pasiaukojimu ant kryžiaus pranoksta minėtas vyriškumo raiškos pakopas. Primindamas šventojo Juozapo iškilmę arkivyskupas ypač iškėlė Juozapo tvirtumą, tylų tarnavimą ir tikėjimą.

Po konferencijos daugelis dalyvių išsakė pageidavimą, kad tokio pobūdžio renginiai būtų organizuojami dažniau.

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt