į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” reikšmę pasaulyje (2006.03.24)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje buvo paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” leidimas pogrindyje ir jos reikšmė pasaulyje. Simboliška, kad vakaras surengtas kovo mėnesį minint Knygnešio dieną, nes leidėjų ir jos platintojų žygdarbis savo reikšme Lietuvai prilygsta knygnešiams. Surengtoje parodoje „LKB kronikos kelias” vakaro dalyviai turėjo progą susipažinti su rankraščiais, dauginimo technika ir išleistais numeriais.

Vakare dalyvavo „LKB kronikos” leidėjai bei redaktoriai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, ses. Nijolė Sadūnaitė, iš Lietuvos keliavusio tiesos žodžio ilgametė skleidėja Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gintė Damušytė, ilgametis Vatikano radijo redaktorius mons. dr. Vytautas Kazlauskas, „Kronikos” platintojas bei rėmėjas Petras Plumpa ir kiti. Dainų posmais ir prasmingomis eilėmis susirinkusius pasveikino Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos moksleiviai.

G. Damušytė šiltai prisiminė bendradarbiavimą platinant „LKB kroniką”: „Apie ją sužinojau iš spaudos, pokalbių šeimoje. Kun. Kazimiero Pugevičiaus, platinusio ir vertusio „Kroniką” į anglų kalbą, prašymu pasiryžau vienerius metus paaukoti jai atsisakydama kitos veiklos Lietuvių katalikų religinėje šalpoje. Čia buvo įsteigtas Informacijos centras ir į pasaulį nusitiesė ne tik „Kronikos” keliai, bet ir kita informacija apie Lietuvą. Vieneri metai greit prabėgo, ir aš pasilikau dar vienuolikai. Mano planai stoti į JAV diplomatinę tarnybą žlugo, nes tada kur kas svarbiau buvo informuoti skaitytoją apie Lietuvą ir tai, kas vyksta už geležinės uždangos“. Pasak G.Damušytės, „Kronika” „buvo nuostabus pilietinės visuomenės sąmoningumo pavyzdys: žmonės rašė, spausdino, daugino ir platino. Ji buvo verčiama į italų, ispanų, anglų, rusų kalbas. Tai buvo pirmas iškirstas langas į pasaulį, skleidęs žmonėms tiesą apie okupuotą Lietuvą”.

Ses. N. Sadūnaitė pasidalijo įspūdžiais apie susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II grupei maldininkų iš Lietuvos lankantis Vatikane. „Jonas Paulius II leisdamasis laiptais iš tolo pamatė mane ir tarė: ‘O, Sadūnaitis!’ Ir paklausė: ‘Kaip ten Sibire buvo? Skaičiau jūsų knygą.’ Malonu buvo iš Šventojo Tėvo lūpų išgirsti, kad jis labai myli Lietuvą.”

Mons. V. Kazlauskas Vatikano radijo bangomis pasauliui siuntė pačias vertingiausias žinutes iš Lietuvos, kurias pateikdavo „LKB kronika”. „Mes tada pajutome, kad visa užsienio žiniasklaida, skirta Lietuvai, įgavo kitą kryptį, – sakė mons. V.Kazlauskas. – „Kroniką” skaitė ir Jozephas Ratzingeris, dabartinis popiežius Benediktas XVI; visus numerius taip pat gaudavo aukštieji Vatikano hierarchai. Šis leidinys buvo plačiai pasklidęs po laisvąjį Vakarų pasaulį. ”

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn. 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt