į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje (2006.04.23)

Atvelykio sekmadienį, iškilmingų Šv. Mišių metu, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kunigystės šventimus suteikė diakonui Kastyčiui Šulčiui. Pastoracinę praktiką nuo rugsėjo mėn. Šv. Juozapo parapijoje atlikęs diak. K. Šulčius įšventintas į kunigus seminarijos vadovybės ir kitų jos bendruomenės narių bei gausaus būrio tikinčiųjų akivaizdoje. Iškilmėse dalyvavo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas, Katalikų teologijos fakulteto VDU dekanas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, seminarijos dvasios tėvai – kun. Renato Abeni ir kun. Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai. Liturgiją tikintiesiems aiškino kun. Adolfas Grušas. Asistą rengė kunigų seminarijos klierikai.

Homiliją pasakė vyskupas dr. J. Ivanauskas, pasveikinęs diak. Kastytį, tapsiantį „kunigu, su kuriuo Viešpats pasidalys savo kunigyste“; ganytojas linkėjo būsimajam kunigui būti „autentišku Kristaus Evangelijos liudytoju“ ir, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, „irtis į gilumą“. Pasak vysk. J. Ivanausko, nebus tokių laikų, kai žmonėms nereikės skelbti Gerosios Naujienos, šviesti jiems Evangelijos tiesos šviesa. Savo tarnystėje ganytojas ragino ypač daug dėmesio skirti jaunoms šeimoms, kaip pačią Kristaus kančią branginti pagyvenusiųjų ir ligonių vargus bei kančias. „Be maldos, kaip gyvo susitikimo su Dievu, tiek mūsų tikėjimas, tiek kunigystė nepasiektų tikslo, kuriam esam pašaukti“, – kreipdamasis į būsimąjį kunigą bei susirinkusius sakė vyskupas J. Ivanauskas, pakvietęs malda, kaip gero, atsakingo ir brandaus krikščionio žyme, jungtis su savo ganytojais.

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, kartu su arkivyskupu kun. Kastytis Šulčius aukojo pirmąsias šv. Mišias.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt