į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Marijos diena Šiluvoje (2006.05.13)

Gegužės 13 d., kaip ir kiekvieną mėnesį, Šiluvoje tradiciškai švęsta Marijos diena. Pagrindinių šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prisiminė neseniai Lietuvoje paminėtą Motinos dieną ir paragino ypač melstis už motinas, kurios „augina Bažnyčios ateitį”. Tądien ganytojas pasveikino ir į pamaldas atvykusius Lietuvos muziejų darbuotojus ir pakvietė prašyti Marijos globos tiems, kurie rūpinasi kultūros paveldu, kartu ir Šiluvos šventove kaip to paveldo dalimi. Drauge šv. Mišias koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, mons. Adolfas Grušas, Kauno arkivyskupijos dekanai bei kiti kunigai.

Homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas, priminęs susirinkusiems, kad siaučiant mirties kultūrai ir žmogaus širdyje dažniau viešpataujant ne Dievui, bet mirčiai, būdami krikščionys, esame atsakingi už savo ir kitų pasirinkimą. „Visa savo krikščioniška laikysena turime liudyti tiesą”, – sakė vysk. J. Ivanauskas. Kultūros vertybių saugojimą bei puoselėjimą ganytojas susiejo su erdvės kūrimu gyvybės kultūrai.

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupijos dvasininkai pasveikino savo ganytoją arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, šiemet gegužę švenčiantį du jubiliejus – 15 metų vyskupystės šventimų ir 10 metų vadovavimo Kauno arkivyskupijai sukaktis. Vysk. J. Ivanauskas pakvietė melstis ir dėkoti Dievui už Ekscelencijos meilę, šilumą ir rūpestį Bažnyčia.

Šiluvos Jono Pauliaus II namuose popietę surengtas susitikimas su Lietuvos muziejų darbuotojais, atvykusiais iš Kauno, Vilniaus, Raseinių, Tytuvėnų, Šakių, Mažeikių ir kitų vietovių bei trumpai pristačiusiais savo veiklą. Susitikimo metu Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos direktorius Vytautas Balčiūnas kartu su Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo centro restauratorėmis Jūrate Senvaitiene, Marija Bilotiene, restauravusia Šiluvos, Aušros Vartų, Žemaičių Kalvarijos ir kt. paveikslus (dabar restauruojančia Palangos Madonos atvaizdą), Danute Murauskiene perdavė arkivyskupui 2002-2005 m. šiame centre tekstilės restauratorės D. Murauskienės atnaujintą XVIII a. vid.–XIX a. pr. Šiluvos iškilmėse aukštųjų dvasininkų dėvėto apavo kolekciją – šešias poras vyskupų batų bei du restauruotus bazilikos paveikslus (išsamiau apie restauruotus liturginius apavus skaitykite http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3093&kas=straipsnis&st_id=8700).

Arkivysk. S. Tamkevičius šiltai padėkojo D. Murauskienei bei aukščiausios kategorijos tapybos restauratorei M. Bilotienei už jos nuoširdų darbą restauruojant Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos altoriaus paveikslą „Dievo Motina su Kūdikiu”.

Paberžės klebonas kun. Skaidrius Kondratavičius aptarė popiežiaus Jono Pauliaus II „Laišką menininkams”, atkreipęs dėmesį, jog kultūrinį paveldą puoselėjantys muziejininkai prisideda saugant ir perduodant Bažnyčios Tradiciją.

Muziejininkas V. Balčiūnas, Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė padėkojo Bažnyčios vadovams už galimybę susitikti ir glaudų bendradarbiavimą. Vysk. J. Ivanauskas paragino muziejuose rengti ekspozicijas 400 metų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje – pirmojo Europoje jos pasirodymo – jubiliejui, kuris bus minimas 2008 m.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt