į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

„Atgaivink“ programos dalyvių metinis susitikimas Kaune (2006.05.20)

Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje įvyko dvasiniam parapijų atsinaujinimui skirtos programos „Atgaivink“ dalyvių metinis susitikimas. Pernai taip pat Kaune vykusioje konferencijoje apibendrinus septynerius metus įvairiose Lietuvos parapijose vykdomos programos patirtį, šiemet jos koordinatoriai pakvietė susitikti visus, kurie jau įvykdė 2, 5 metų trukmės programą, joje dalyvauja ar dar ketina ją pasiūlyti savo parapijų bendruomenėms. Susitikimo tikslas – pagilinti savo krikščioniškąją brandą ir apmąstyti krikščionio veikimą kasdienybėje. Per 100 susitikimo dalyvių iš 13 parapijų atstovavo įvairioms Lietuvos vietovėms – atvyko Jiezno, Birštono (vieni pirmųjų pradėję programą), Radviliškio, Žemaitkiemio, Vilkijos, Raudondvario, Palemono, Garliavos, Kauno šv. Antano parapijų „Atgaivink“ koordinatoriai ir dalyviai; tarp jų daugiausiai buvo panevėžiečių.

Pirmojoje konferencijoje „Krikščionis kasdienybėje“ kalbėjęs jėzuitų provincijolas t. Aldonas Gudaitis SJ pradžioje pasidžiaugė dalyvių pasirinkimu atvykstant į šį susitikimą ir sakė, jog „Atgaivink“ programa „yra dovana, kuri leidžia auginti tikėjimą“. Apmąstant savo krikščionišką buvimą ir veikimą kasdienybėje, pasiūlė apsvarstyti du esminius klausimus – koks yra mano Dievas, mano santykis su juo ir kaip Dievą turime liudyti kitiems.

Pasak kun. A. Gudaičio, svarbu pažinti Dievą ne tik protu, bet ir savo patyrimu, malda, kurioje užsimezga asmeniškas žmogaus santykis su Kūrėju. Jis atkreipė dėmesį, jog žmogaus turimi Dievo įvaizdžiai nuolat kinta, nes Dievas yra gyvas, nuolat prisitaikantis prie žmogaus valios, jo pažinimo. Tam, kad kitus būtų galima kviesti arčiau jo, svarbu pačiam sau atsakyti, ką man reiškia kasdien būti su Dievu. O tai apimtų ir Šventojo Rašto skaitymą, ir maldą, ir krikščioniškąjį liudijimą. Atkreiptas dėmesys, jog nevalia primesti kitam savo tikėjimo – jo patirtimi galima tik pasidalyti, paliudyti Dievo veikimą ir jo malonę, kurios dėka žmogus ir gauna tikėjimo dovaną. Kun. A. Gudaičio žodžiais tariant, svarbu „džiaugsmingai, neatsietai nuo Bažnyčios, o jaučiantis jos dalimi liudyti Kristų, savo veikimu ne skaldyti, griauti, bet vienyti ir su meile gydyti savo parapijas“. Svarbu taip pat nepaleisti iš akių tikrųjų savo veikimo parapijoje motyvų – taip ieškau Dievo karalystės ar savęs, moku pasidžiaugti kitų parapijose dirbančių grupelių laimėjimais ar pastebiu vien nesėkmes. „Tik Šventosios Dvasios įstabaus veikimo dėka Lietuvoje šiandien gausu įvairių dvasinių judėjimų, – svarbu, ar savo darbais palaikome šiuos Dievo veikimo vaisius“, – sakė pranešėjas. Priminęs kertines krikščioniškojo tikėjimo į triasmenį ir mus pirmiau pamilusį Dievą, tiesas, kun. A. Gudaitis palinkėjo kasdien savo gyvenime jį atrasti – vis didingesnį, laukiantį žmogaus atsiliepimo gyvąjį Dievą.

Susitikimo dalyviai buvo pakviesti mažose grupelėse apsvarstyti temas „Koks yra mano Dievas? Kokį vardą jam duočiau?“ bei „Kas man yra mano pirmoji Bažnyčia?“ ir pasidalyti tikėjimo patirtimi; ne vienas iš liudijusių pabrėžė „Atgaivink“ programos svarbą šią patirtį brandinant.

Antrojoje konferencijoje ses. Ignė Marijošiūtė MVS vaizdžiai aptarė esmines popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus Caritas est mintis.

Susirinkusieji taip pat turėjo galimybę kartu skaityti Šventąjį Raštą bei jį apmąstyti, giedoti, melstis bei medituoti remdamiesi Motinos Teresės mintimis bei ses. Faustinos malda. Taip pat buvo peržiūrėta filmuota medžiaga apie 2005 m. „Atgaivink“ konferenciją Kaune. Norintiems toliau tęsti „Atgaivink“ programą savo parapijoje, pasak jos koordinatorių, rengiama nauja medžiaga pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt