į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006.05.24)

Gegužės 24 d. Kauno kurijoje įvyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas, kaip įprasta, pradėtas bendra konfratrų malda. Dvasininkai nuoširdžiai pasveikino savo ganytoją dviejų sukakčių – 15 metų vyskupystės ir 10 metų vadovavimo arkivyskupijai – proga.

Susirinkimui vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aptarė numatomus vasaros renginius ir šventes. Artėjant Devintinėms, kartu su parapijų tikinčiaisiais kviečiama dalyvauti iškilmingoje procesijoje Kauno gatvėmis nuo Įgulos bažnyčios iki arkikatedros bazilikos. Ganytojas paragino klebonus per Devintines iškilmingas procesijas rengti ne tik bažnyčių šventoriuje, bet ir miestų bei miestelių gatvėmis. Taip pat atkreipė dėmesį daugiau pastangų skirti kuo tinkamiau švenčiant Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo iškilmes parapijose.

Šiemet arkivyskupija minės 80 metų įkūrimo jubiliejų. Kunigai pakviesti birželio 29 d. dalyvauti šventiniame renginyje Kaune; bažnyčių patarnautojus  klebonai turėtų pakviesti į jubiliejinio renginio  išvakarėse – birželio 28 d. organizuojamą ministrantų šventę bei pristatyti apdovanojimams uoliausiuosius.

Ganytojas supažindino su 2006 metų Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų programa. Kartu su dvasininkais aptarta, kaip geriau pasirengti didžiajam 400 metų Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo jubiliejui 2008 metais;  ganytojas pranešė apie tais pat metais numatomą rengti arkivyskupijos Eucharistinį kongresą.

Vasarą kunigai pakviesti dalyvauti rekolekcijose, kurios šiemet rengiamos Šiluvos Jono Pauliaus II namuose (trys grupės); arkivyskupijos kunigai kviečiami dalyvauti ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje rengiamose rekolekcijose liepos 10–12 d., kurias ves ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV.

Susirinkusieji kartu su ganytoju aptarė D. Browno romano „Da Vinčio kodas” bei pagal jį sukurto filmo iššūkį. Ganytojas patarė atsakant į jį vengti kraštutinių reakcijų, tačiau aiškiai įvardinti, jog šie kūriniai pažeidžia mūsų įsitikinimus. Taip pat reikia būti pasirengusiems atsakyti į žmonių keliamus klausimus, o tam gali tikti visai neseniai „Katalikų pasaulio leidinių“ išleista knyga „Da Vinčio apgaulė“. Be to, verta pasinaudoti evangelizacijoje žmonių susidomėjimu Bažnyčia, jos istorija.

Arkivyskupas pristatė kunigams Lietuvos vyskupų laišką Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga. Ganytojai pakvietė nuo šiol kasmet per Šeštines švęsti šią dieną, melstis už katalikiškos žiniasklaidos darbuotojus, taip pat remti, platinti, reklamuoti katalikišką spaudą savo parapijose.

Pasidalijus kitais rūpimais klausimais susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimas vyks birželio 29 d., švenčiant arkivyskupijos dieną.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt