į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kaune po rekonstrukcijos pašventinta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia (2006.06.02)

Birželio 2 d. vakaro šv. Mišių metu po kapitalinės rekonstrukcijos Kaune pašventinta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia ir paminėtas pamatų pašventinimo 80 metų jubiliejus.

Iškilmių pradžioje į gausiai susirinkusius dvasininkus bei tikinčiuosius kreipėsi Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, apžvelgęs bažnyčios statybos bei parapijos kūrimosi istoriją nuo pat jos ištakų. Daug kartų plečiama, tačiau visad sunkiai sutalpindavusi tikinčiuosius, ši bažnyčia atliko svarbų vaidmenį puoselėjant tikinčiųjų dvasinį gyvenimą bei tautiškumą tiek Nepriklausomybės metais, tiek sovietiniu laikotarpiu. Dabartinis parapijos klebonas pagarbiai prisiminė čia tarnavusius gyvus ir jau pas Viešpatį iškeliavusius dvasininkus bei visus parapijiečius. Pasak kun. V. Grigaravičiaus, Žaliakalnio bažnytėlė, išgyvenusi keturias kauniečių kartas, dar prieškariu pasižymėjusi aktyviai veikusiomis draugijomis bei katalikiškais sambūriais, ir sovietiniais metais buvo tikinčiųjų „oazė”: čia (dažnai slapta dėl tikinčiųjų persekiojimų) buvo pakrikštyta ir sutuokta tūkstančiai Kauno gyventojų. Klebonas paragino parapijiečius ir toliau palaikyti bažnytėlės dvasinį gyvenimą ir pakvietė kiekvieną darbo dieną čia vyksiančiai Švč. Sakramento adoracijai (nuo 12 iki 14 val., išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/parapijos/prisikelimas/).

Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupo augziliaras vysk. dr. Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Romualdas Kriščiūnas, prel. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Adolfas Grušas, mons. Lionginas Vaičiulionis, mons. dr. Artūras Jagelavičius, mons. Vytautas Sidaras, Kauno kunigų seminarijos vadovai, gausus būrys miesto bei rajono parapijų klebonų bei vikarų, taip pat svečiai – kan. Petras Smilgys bei šiaulietis kun. Egidijus Venckus.

Pamokslą pasakė vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugęs, jog mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia yra „didžiulės Dievo meilės bei mažos žmogaus meilės susitikimo vieta”; šie Dievo namai daugeliui leido patirti ypatingų Jo malonių. Pasak ganytojo, „stebimės ir žavimės, ką gali nuolanki žmogaus meilė, susitikusi su Dievo meile”: iš šios meilės kilo sumanymas įkurti šią bažnyčią, ją plėtoti savo gerais sumanymais. Prieškariu dažniausiai iš Lietuvos kaimų atvykę ir pačiame neturtingiausiame Kauno rajone apsigyvenę tikintieji pasižymėjo meile Dievui ir iš jos kylančiu uolumu; pastačius mažąją bažnytėlę buvo dedama pastangų statyti paminklinę bažnyčią. Prisiminęs sovietiniais metais fabriku paverstą Prisikėlimo šventovę, ganytojas džiaugėsi gyvąja parapijos bažnyčia ir tuo, kad ji ir toliau skelbia Gerąją Naujieną.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš vyskupų suteiktą palaiminimą pamaldų dalyviams, Kauno arkivyskupijos kancleris mons. A. Grušas pakvietė ganytojus bei visus iškilmėse dalyvavusius dvasininkus pasirašyti mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pašventinimo aktą. Arkivysk. S. Tamkevičius padėkojo  klebonui kun. V. Grigaravičiui už uoliai atliekamas pareigas bei atnaujintą bažnyčią, o parapijos bendruomenei palinkėjo būti vieningai ir gyvai.

Baigiantis iškilmėms neseniai išleistą knygą apie Kristaus Prisikėlimo parapijos istoriją bei dabartį pristatė jos autorė Angelė Buškevičienė, padėkojusi už sumanymo palaiminimą arkivysk. S. Tamkevičiui bei visiems rėmėjams.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt