į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Marijos dieną Šiluvoje melstasi už tremtinius (2006.06.13)

Birželio 13 d. Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje tradiciškai švęsta Marijos diena. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebravo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, grupė arkivyskupijos kunigų. Šv. Mišiose kartu su visuotinės bažnyčios intencijomis Gedulo ir vilties dienos išvakarėse melstasi už tremtinius, maldoje prisimenant, pasak arkivyskupo, birželio mėn. minimą ypač skaudų lietuvių tautai okupacijos pradžios ir tremčių metą.

Per pamokslą arkivysk. S. Tamkevičius paminėjo Šventąją Šeimą, turėjusią palikti tėvynę, kad išsaugotų dieviškąjį kūdikį. Ganytojas taip pat prisiminė mūsų tautos tremtinius, okupantų prievarta nuo tėvynės atskirtus darbščius ir išmintingus Lietuvos vaikus, kurie neprarado vilties, nes tikėjo ir pasitikėjo Dievu bei Marijos pagalba. Pasak ganytojo, „šiandien niekas negrasina, tačiau daugelis žmonių Lietuvoje neturi nei ramybės, nei saugumo“, daugelis patys ištremia save iš tėvynės ir praranda daugiau, nei pasiekia: be priežiūros paliekami vaikai, suardomos šeimos, daugybė moterų patenka į sekso vergiją. „Ką reiškia pinigai tokių praradimų akivaizdoje?“ – klausė ganytojas, paraginęs neužmiršti žemiškosios žmogaus kelionės laikinumo. Pačia baisiausia tremtimi arkivyskupas pavadino žmogaus atsiskyrimą nuo Dievo ir pakvietė melsti Švč. Mergelės Marijos malonės niekada nuo jo neatsiskirti, „o jei taip atsitiktų, kuo greičiau sugrįžti į Tėvo namus“. Užbaigdamas pamokslą ganytojas dar kartą paragino melstis už tuos, kurie „kentėjo Sibiro tremtyje, kurie savanoriškai mūsų dienomis ištrėmė save, ir už tai, kad nebūtume dvasios tremtiniai, atsiskyrę nuo savo tikrosios tėvynės“.

Šv. Mišių pabaigoje arkivysk. S. Tamkevičius nuoširdžiai pasveikino Šiluvos parapijos altaristą jubil. mons. Eduardą Simašką, birželio mėn. švenčiantį 70 metų kunigystės jubiliejų.

Pamaldų dalyviai vėliau galėjo apžiūrėti ses. Reginos Teresiūtės SJE iniciatyva surengtą krikščioniškojo meno parodą Jono Pauliaus II namų salėje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt