į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė (2006.06.28)

Birželio 28 d., Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus šventės išvakarėse, surengta ministrantų šventė. Į šią jau tradicine Kaune tapusią šventę susirinko per du šimtus įvairaus amžiaus vaikų, jaunuolių ir vyresniųjų, patarnaujančių šv. Mišiose įvairiose arkivyskupijos bažnyčiose, juos atlydėję kunigai bei mažesniųjų vaikų tėveliai.

Šventė prasidėjo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kartu su vyskupu augziliaru Jonu Ivanausku, Kauno kunigų seminarijos vadovais, parapijų kunigais. Pamaldų pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė susirinkusiais į skaudžią istoriją turinčią bažnyčią, kurioje ir pats patarnaudavo dar būdamas klierikas; ganytojas paragino melstis, kad Viešpats laimintų visą aktyvų parapijų jaunimą.

Per pamokslą vysk. J. Ivanauskas kvietė padėkoti gerajam Dievui „už gražią ir jaunatvišką šventę visų, kurie Mišių metu esame labai arti Kristaus”. Vyskupas pasidžiaugė gerokai ūgtelėjusiais vaikais ir linkėjo šitaip augti ir Viešpaties malone bei artumu. Ganytojas linkėjo jaunimui būti pavyzdžiu savo parapijose, kaip likti ištikimais Jėzaus draugais, patarnaujančiais ir vieni kitiems. Vyskupas priminė dešimt gero patarnautojo taisyklių, pakvietė aktyviai dalyvauti rengiantis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 400 metų apsireiškimo jubiliejui. „Galėsite padėti ir jūs, gražiai patarnaudami ir melsdamiesi per šv. Mišias, pakviesdami į bažnyčią ir savo draugus. Svarbu, kad kiekvienas prisidėtų ruošiantis šiai didžiai sukakčiai”, – sakė vysk. J. Ivanauskas.

Po šv. Mišių arkiv. S. Tamkevičius, pasidžiaugęs visais arkivyskupijos ministrantais, apdovanojo uoliausiuosius, kurie, anot ganytojo, „patarnauja kiekvieną sekmadienį ir jau moka sąmoningai tai daryti”. Patarnautojams iš Jonavos, Ariogalos, Kėdainių, Šiluvos, Kauno arkikatedros bazilikos ir Šventosios Dvasios parapijų buvo įteikti giesmių įrašai bei rožiniai, ganytojo parvežti iš Vatikano.

Vėliau ministrantai dalyvavo komandiniame žaidime, kurį surengti padėjo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Kęstutis Kėvalas, klierikai, arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojai. Po kurijos bei seminarijos kiemus, Santakos stadioną pasklidę žaidimo dalyviai ieškojo „ginklų” kovai prieš blogio armiją, mokėsi kartu įveikti sunkumus ir atrasti sprendimus, o nuilsę vaišinosi kareiviška koše.

Vakare šventę pratęsė krikščioniškos muzikos koncertas kurijos kieme. Koncerto klausėsi ir arkivyskupijos ganytojai; pradžioje žodį taręs arkivyskupas pasidalijo jaunystės laikų prisiminimais, kai pats patarnaudavo šv. Mišiose, atrado dvasinę literatūrą, padėjusią krikščioniškai bręsti; ganytojas kvietė jaunimą rūpintis ir dvasiniais dalykais, daugiau skaityti ir mažiau laiko praleisti prie televizorių ir kompiuterių ekranų.

Gospel choras iš Vilniaus „Sounds in G” suteikė visiems galimybę pasiklausyti ir kartu pasilinksminti skambant nuotaikingai afro-amerikiečių religinei muzikai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt