į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje (2006.06.29)

Birželio 29 d., švenčiant Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus šventę, Kauno arkikatedroje bazilikoje diakonų tarnystei gausiai dalyvavusių tikinčiųjų, artimųjų akivaizdoje įšventinti aštuoni Kauno kunigų seminarijos klierikai – Andrius Alminas, Kęstutis Genys, Domas Paulikas iš Kauno arkivyskupijos ir Mindaugas Grigalius, Tomas Janavičius, Arūnas Jankauskis, Donatas Kryževičius ir Andrius Trakšelis iš Šiaulių vyskupijos. Šventimus suteikė ir šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Kauno kunigų seminarijos vadovai ir dvasios tėvai, gausus būrys dvasininkų iš abiejų vyskupijų. Kandidatų į diakonus vertumą būti išrinktiems į šį luomą paliudijo seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas.

Per homiliją arkivyskupas apibūdino diakonystės tarnystę, kuri gali būti nesuprantama nepažįstantiems Jėzaus. Ganytojas priminė Kristaus įkurtos Bažnyčios prasmę – „būti uola“ ir paaiškino, kodėl jai įkurti pasirinktas Petras – uolus, tačiau žmogiškai silpnas Jėzaus mokinys. „Bažnyčia nėra žmogaus rankų darbo kūrinys: ir tobuliausi žmonių kūriniai visada yra laikini. Bažnyčia visad gyva, nes joje gyvena pats Kristus, ji šventa ne dėl dvasininkų ar pasauliečių šventumo, bet dėl paties Jėzaus šventumo ir aukos“, – kalbėjo arkivyskupas, apgailestavęs, kad šiuolaikinis žmogus anksčiau ar vėliau atsiduria aklavietėje, atsakymų į savo problemas ieškodamas ne Bažnyčioje, bet pas ekstrasensus ir pan. „Švęsdami Šv. Petro ir Pauliaus šventę, dėkojame Dievui už Bažnyčią ir tuos vyrus, kurie šiandien pasiryžta jos tarnystei“, – sakė ganytojas. Kreipdamasis į būsimuosius diakonus arkivyskupas išsakė pasitikėjimą, kad jie turi širdyje teigiamą atsakymą Kristui, ir pakvietė visus pamaldų dalyvius melstis už gerus jų tarnystės vaisius.

Kauno arkivyskupijos diakonas Andrius Alminas paskirtas sielovadinei praktikai į Kauno arkikatedrą baziliką, diakonas Kęstutis Genys – į Kėdainių šv. Juozapo parapiją, o diakonas Domas Paulikas – į Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapiją.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt