į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šventimai ir paskyrimai Kauno arkivyskupijoje (2006.06.30)

Balandžio 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kunigystės šventimus suteikė diakonui Kastyčiui Šulčiui (gim. 1978). Jis paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru.

Birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įšventino diakonais Andrių Alminą (gim. 1976 m.), Kęstutį Genį (gim. 1981 m.) ir Domą Pauliką (gim. 1976 m.).

Diak. Andrius Alminas paskirtas atlikti sielovadinę praktiką Kauno arkikatedroje bazilikoje, diak. Kęstutis Genys – Kėdainių šv. Juozapo parapijoje, diak. Domas Paulikas – Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijoje.

 Kun. Darius Auglys atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaru.

Kun. Jonas Katulis SJ atleistas iš Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebono pareigų ir paliktas Jėzaus draugijos dispozicijoje.

Kun. Šarūnas Petrauskas atleistas iš Žemaitkiemio šv. Kazimiero ir Lyduokių šv. arkang. Mykolo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonu, Kauno technologijos universiteto kapelionu bei Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovu.

Kun. Rimantas Laniauskas paliktas eiti iki tol turėtas pareigas ir paskirtas Žemaitkiemio Šv. Kazimiero ir Lyduokių šv. arkang. Mykolo parapijų klebonu.

Kun. Žydrūnas Paulauskas atleistas iš Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono pareigų.

Kun. Juozas Čičirka atleistas iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu.

Kun. Gintas Rumševičius atleistas iš Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo ir Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Babtų Šv. apašt. Petro ir Povilo ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

Kun. Žygintas Veselka atleistas iš Babtų Šv. apašt. Petro ir Povilo ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo ir Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

Kun. Edvinas Rimavičius atleistas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovo pavaduotoju ir Šiluvos Jono Pauliaus II namų administratoriumi.

Kun. Ramutis Janšauskas atleistas iš Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kun. Gintaras Blužas atleistas iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaru.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt