į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Eucharistinės išgydymo pamaldos Kaune (2006. 07.15)

Liepos 15 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Eucharistinės išgydymo pamaldos, kuriose dalyvavo su krikščioniškos tarnystės misija Lietuvoje viešėję ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV. Į šias pamaldas susirinko labai gausus tikinčiųjų būrys. Eucharistijos šventimui vadovavo LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Mišių pradžioje atkreipęs susirinkusiųjų dėmesį į šių pamaldų tikslą – susitikimą su gyvuoju Dievu, kuriam įvykti padės ir pamaldose dalyvaujantys svečiai. Monsinjoras pabrėžė, jog „susirinkome, nes esame Dievui nusikaltę, tačiau pasitikime Jo gailestingumu“.

Pamokslą pasakė kun. K. Scallon CM, priminęs Naujojo Testamento pavyzdžių apie apaštalų išsiuntimą skelbti Evangelijos, apie jiems suteiktą galią netyrųjų dvasių atžvilgiu, apie jų skelbtą kvietimą atgailauti. Žmonės, pasak kun. K. Scallon CM , kenčiantys nuo bet kokios negalios, atgailaujantys, yra Viešpaties paguodžiami ir išgydomi. Jis kvietė pažvelgti, kas yra tie, kurie šįvakar susirinko šioje bažnyčioje. „Ar Jėzus mato čia nusidėjėlių minią? Ne, jis mato čia daugybę jį mylinčių žmonių, mato tuos, kurie stengiasi jam išlikti ištikimi,“– kalbėjo svečias. Kartu jis pabrėžė, jog žmonės serga daugybe ligų, dėl kurių galima kreiptis į gydytojus, tačiau dar daugiau turime žaizdų, kurias galime atnešti tik Jėzui. „Mes esame čia, kad remtumės Jėzaus žodžiais ir gautume savo gyvenimo paguodą“, – kalbėjo kun. K. Scallon CM, vėliau pakvietęs liudijimui seserį B. Mc Kenna OSC.

Ses. B. Mc Kenna OSC papasakojo asmenišką savo gyvenimo istoriją, kai 17 metų įstojo į vienuolyną Airijoje jau sunkiai sirgdama reumatoidiniu artritu. Jau po amžinųjų įžadų, matydama, kaip neretai kunigai ar vienuoliai palieka savo pasirinktą kelią, sesuo svarstė, ar tikrai ji yra tame kelyje iš meilės Jėzui ir prašė Jo ženklo, meldė susitikimo su Juo dovanos. Per rekolekcijas švenčiant Eucharistiją sesuo patyrė stebuklingą fizinį išgijimą, bet, pasak sesers B. McKenna OSC, ne tai buvo svarbiausia. „Aš suvokiau, kad įvyko stebuklas: pažinau Jėzų asmeniškai,“ – paliudijo sesuo, kuri dabar jaučiasi „įsimylėjusi Jėzų, kuris yra mūsų Gelbėtojas, ir įsimylėjusi Katalikų Bažnyčią, kuri yra jo malonių tarpininkė ir tikrieji mūsų namai“. Pasak sesers B. McKenna OSC, kartu su kun. K. Scallon CM 30 metų ji „turi privilegiją keliauti po pasaulį ir tarnauti kunigams ir visiems žmonėms“. Viešnia iš JAV apgailestaudama pastebėjo, jog ilgą laiką Lietuvoje piktosios jėgos taikėsi į Eucharistiją ir stengėsi atskirti žmones nuo jos, taikėsi ir į kunigus. Ji taip pat apgailestavo, jog daugelis šiuolaikinių žmonių gręžiojasi į New Age ar Rytų religijas. Sesuo pakvietė per šv. Mišias prašyti Viešpaties perkeisti širdį, ypač pabrėžė Komunijos – asmeniško susitikimo ir bendrystės su Jėzumi – svarbą. „Prašykite Šventosios Dvasios, kad leistų naujai suprasti, kas vyksta šiose pamaldose, ir Jėzus pažvelgs į Jus, nes Jus myli“, – užbaigė savo liudijimą ses. B. McKenna OSC.

Šv. Mišių pabaigoje prie išstatyto Švč. Sakramento buvo kalbama užtarimo malda, o susirinkusieji palaiminti Švenčiausiuoju Sakramentu.

Liepos 10 – 16 d. Lietuvoje viešėję visame pasaulyje gydymo dovana ir tarnyste garsūs ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV 14 – 15 dienomis Kaune taip pat vedė seminarą „Dievas taip pamilo pasaulį…” (Jn 3, 16). Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vykusiame renginyje dalyvavo 250 aktyviai Bažnyčioje tarnaujančių pasauliečių, seserų bei kunigų.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt