į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Žolinės atlaidai Pažaislyje (2006.08.15)

Rugpjūčio 15 d. Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje, gausiai dalyvaujant kauniečiams ir garbiems svečiams – Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui su žmona Alma, buvo švenčiama Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventė. Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo svečias iš JAV Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia – Siller,  taip pat keliolika miesto parapijų kunigų.

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius paminėjo, jog Žolinės šventė Pažaislyje „nuo šių metų bus skirta puoselėti ir ugdyti dvasines vertybes, be kurių laisvė gali tapti didžiausia nelaisve”. Ganytojas pakvietė susirinkusius geriau įsižiūrėti į Dievo Sūnaus Gimdytojos paveikslą – apaštalo Jono regėjime matytą saule apsisiautusią Moterį, ant kurios galvos spindėjo dvylikos žvaigždžių vainikas, ir pamąstyti, kodėl kaip tik Mariją, o ne kurią nors kitą žmonių giminės dukterį Viešpats išsirinko būti savo Motina. Pasak arkivyskupo, Viešpats išsirinko nuolankią savo tarnaitę ir visiems amžiams parodė, jog besiremiantys Dievo pagalba ir Marijos nuolankumo pavyzdžiu istorijos eigoje tampa „labai reikalingais įrankiais, atliekant didelius Viešpaties darbus”. Arkivyskupas kalbėjo apie kiekvieno žmogaus pasirinkimą – klausyti Dievo ar savęs ir apgailestavo, jog per mažai žmonių paklūsta Dievo balsui; o jų, besiremiančių Dekalogu ir Evangelijos šviesa, šiandien ypač reikia visuomenei, kad „nebūtų tų negarbingų politinių rietenų, to kasdienio nesusikalbėjimo <…>, kai siekiama ne tiesos ir teisingumo, o tik suniekinti oponentus“.

Šv. Mišių metu ir joms pasibaigus giedojo Kauno valstybinis choras  (vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis) bei solistės Irena Milkevičiūtė ir Asmik Grigorian. Šis koncertas pratęsė šiųmetinio XI Pažaislio muzikos festivalio renginių ciklą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt