į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Marijos diena Šiluvoje: misionierių susitikimas (2006.08.13)

Rugpjūčio 13 d., sekmadienį, Šiluvoje tradiciškai paminėta Marijos diena. Eucharistijos liturgijai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Lietuvoje viešintis JAV Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia – Siller, šiuo metu JAV studijuojantis ir ten dirbantis  prof. dr. kun. Arvydas Žygas, Saleziečių namų Kaune direktorius kun. Massimo Bianco, Maskvoje dirbantis kun. Petras Blaževičius. Per šv. Mišias melstasi visuotinės Bažnyčios ir arkivyskupijos intencijomis, ypač prašant Švč. M. Marijos globoti misijas ir misionierius. Homiliją pasakė arkiv. S. Tamkevičius.

Atnašų procesijoje buvo atneštos kortelės su tarnaujančių misijose bei misijų kraštų vaikų vardais – pasibaigus šv. Mišioms šios kortelės išdalytos tikintiesiems prašant vieną mėnesį melstis už kurį nors asmenį. Šiluvos parapijos bendruomenės atstovai atnešė Šventojo Rašto knygų – jos vėliau atiduotos Dievo meilės misionierių (Motinos Teresės) kongregacijai vargšų reikmėms.

Po šv. Mišių Jono Pauliaus II namuose misionieriai, atvykę į Lietuvą iš kitų kraštų, ir lietuviai, tarnaujantys svetur, susitikime su tikinčiaisiais pasidalijo savo tarnystės įspūdžiais. Be jau paminėtų misionierių svečių, aštuonios Dievo meilės misionierių (Motinos Teresės) kongregacijos seserys, dirbančios Lietuvoje, tačiau visos atvykusios čia iš skirtingų šalių – Maltos, Belgijos ir kt., papasakojo apie savo tarnystę Kretingoje, kur globoja vienišus senelius, ir Vilniuje maitinant vargšus. Salezietis kun. M. Bianco minėjo, jog visada labai norėjo tarnauti misijose, o misionierius iš Vietnamo, papasakojęs apie savo ketinimą įsitraukti į saleziečių veiklą Lietuvoje, savo gimtąja kalba sukalbėjo Sveika, Marija. Mūsų tautos misionieriams kitose šalyse atstovavęs prof. dr.  kun. A. Žygas pasidžiaugė tais išeiviais JAV, kurie vertina Bažnyčios skleidžiamą lietuviškąją kultūrą, parenka savo vaikams lietuviškas šeštadienines mokyklas, kur supažindinama ir su tikėjimo dalykais. Kun. P. Blaževičius pabrėžė nuoširdžias išeivių pastangas išlaikyti savo tikėjimą – jie atvyksta į sekmadienio šv. Mišias kelionėje sugaišdami kelias valandas. Ses. Aloyza Pranė Malinauskaitė SJE, į misijas Karagandoje (Kazachstanas) išvykusi, jos žodžiais tariant, iš paklusnumo, dabar džiaugiasi šia tarnyste ir svetimšalių nuoširdumu.

Arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė šiuo susitikimu ir pavadino jį pirmuoju „internacionaliniu” misionierių susitikimu. Svečių prašymu apie savo darbą papasakojo apaštalaujantys Lietuvos Bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt