į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos jaunimo kelionė Nemunu (2006. 08. 20-21)

Rugpjūčio 20 ir 21 dienomis Ukmergės Šv. ap. Petro ir Povilo, Balninkų Šv. vysk. Stanislovo, Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo, Kauno Kristaus Prisikėlimo ir Šv. Juozapo parapijų bei Jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios jaunimas laivu „Tolstojus“ plaukė Nemunu nuo Kauno iki Raudonės. Kelionės metu aplankytos Panemunio miestelių Raudondvario, Zapyškio, Paštuvos, Vilkijos, Seredžiaus ir Veliuonos bažnyčios ir piliakalniai, Paštuvos vienuolynas, Raudonės, Vytėnų ir Raudondvario pilys.

Kelionės metu siekta artimiau susipažinti su mūsų tautos istorijos ir kultūros paminklais, tuo pačiu padėti parapijų jaunimui per platesnę krikščioniškos bendrystės patirtį tvirčiau atrasti savojo pašaukimo kilnumą ir labiau sustiprinti apsisprendimą sekti Kristumi.

Keliautojai labai šiltai sutikti visose aplankytose parapijose ir Paštuvos vienuolyne. Jaunimą pasveikino ir įsimintinai žodį tarė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas bei Kulautuvos parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas. Įdomiai apie savas bažnyčias pasakojo jose besidarbuojantys kunigai: Vilkijos klebonas kun. Leonas Kalinauskas, Seredžiaus klebonas kun. Virginijus Lenktaitis ir Raudondvario klebonas dek. kun. Augustinas Paulauskas. Kitose vietovėse jaunimą taip pat nuoširdžiai sutiko ir lydėjo vietos istorijos mokytojai ir muziejų darbuotojai. Sekmadienio Eucharistiją keliautojai šventė Veliuonos bažnyčioje, o stovyklą įsikūrė Raudonėje prie Nemuno. Savais muzikiniais talentais visus džiugino Jėzuitų bažnyčios jaunimas.

Kelionei, kurioje dalyvavo per 70 žmonių, vadovavo Ukmergės Šv. Ap. Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Saulius Pavalkis, Ukmergės dekanato Katechetinio centro vadovė A. Smetonos gimnazijos ir J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Ramutė Sakalauskienė, Kauno VDU Katalikų teologijos fakulteto II kurso studentas Andrius Šmigelskas ir Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių sesės Loreta Ilekytė ir Donata Tėvelytė.

Kelionės vadovai viliasi, jog Dievui ir geriems žmonėms padedant, ateityje kasmet pavyks surengti parapijų jaunimui panašias keliones Nemunu.

 

                      Ramutė Sakalauskienė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt