į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje (2006.09.07)

2006 07 31 kunigas Juozas Šumskis OFM Cap atleistas iš Kauno šv. Vincento Pauliečio parapijos klebono pareigų.

2006 07 31 kunigas Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap paskirtas Kauno šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonu.

2006 08 16 kunigas Gintautas Naudžiūnas atleistas iš Šventybrasčio parapijos klebono pareigų.

2006 08 16 kunigas Ričardas Birbilas paskirtas Šventybrasčio parapijos klebonu.

2006 08 21 kunigas Kęstutis Kėvalas atleistas iš Kauno kunigų seminarijos dvasios vadovo pareigų ir išleistas studijoms į JAV.

2006 08 21 kunigas Severinas Holocher OFM paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

2006 08 21 kunigas Mindaugas Pukštys paliktas eiti iki tol turėtas pareigas ir paskirtas Kauno medicinos universiteto klinikų kapelionu.

 2006 08 28 monsinjoras Vincentas Jalinskas paskirtas Kauno kunigų seminarijos ordinariniu nuodėmklausiu 2006 – 2007 mokslo metams.

 2006 08 28 kunigas Leonas Zaremba SJ paskirtas Kauno kunigų seminarijos ordinariniu nuodėmklausiu 2006 – 2007 mokslo metams.

 2006 08 28 kunigas Massimo Bianco SDB paskirtas Kauno kunigų seminarijos ordinariniu nuodėmklausiu 2006 – 2007 mokslo metams.

 2006 08 28 kunigas Vytautas Grigaravičius paskirtas Kauno arkivyskupijos bažnytinio teismo teisėju.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt