į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Lenkijos vyskupų viešnagė Kauno arkivyskupijoje (2006.09.12)

Rugsėjo 12 –ąją į Kauno arkivyskupiją atvyko garbingų svečių iš Lenkijos – šios šalies vyskupų grupė kartu su juos lydinčiais kunigais. Ši viešnagė atspindi jau seniai užsimezgusį Lietuvos ir Lenkijos Vyskupų Konferencijų bendradarbiavimą. Abiejų šalių Konferencijų tarybos tradiciškai renkasi 2 kartus per metus Lietuvoje ir Lenkijoje. Pirmą kartą bendradarbiavimo istorijoje toks susitikimas įvyko Kauno arkivyskupijoje. Svečių delegacijai vadovavo Lenkijos Vyskupų Konferencijos Tarpusavio bendradarbiavimo tarybos pirmininkas Elko vyskupas Jerzy Mazuras, tarp atvykusiųjų buvo Varmijos arkivyskupas metropolitas Wojciechas Ziemba, Drohiczyno vyskupas Antoni Pacyfikas Dydyczius OFM Cap., Lenkijos marijonų provinciolas kun. Pavelas Naumovičius MIC. Svečius lydėjo LVK Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybos pirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir šios tarybos nariai – vyskupas Jonas Ivanauskas bei mons. Juozas Pečiukonis.

Kauno arkivyskupijos kurijoje surengtame susitikime Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas pristatė svečiams arkivyskupijos sielovados struktūrą, papasakojo apie projektus. Lenkijos vyskupai lankėsi Kauno kunigų seminarijoje, susitiko su vadovais, bendravo su klierikais. Šiltas susitikimas įvyko ir VDU Katalikų teologijos fakultete su dekanu kan. dr. doc. Petru Smilgiu ir studentais. Svečiai lankėsi ir katalikiškose institucijose. Pabuvojo arkivyskupijos Jaunimo centre, jiems ypač patiko Šeimos centro pristatyta veikla, savanorių ugdymo, įvairios šeimos stiprinimo bei jos krizių sprendimo programos.

Pavakare Lenkijos vyskupų delegacija buvo atlydėta į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kuri, neseniai atnaujinta, svečius sudomino kaip sovietinių laikų tikinčiųjų šventovė. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje lenkų ganytojus priėmė Kauno I dekanato dekanas parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Dekanas papasakojo apie parapijos bei dekanato sielovados projektus, svečiai apžiūrėjo sielovados centrą, raštinę, biblioteką, lankėsi kolumbariume. Bažnyčios terasoje svečius sužavėjo Kauno miesto panorama, čia jie aplankė Šiluvos Dievo Motinos koplyčią, skirtą kankiniams už Lietuvos laisvę.

Vakare Prisikėlimo šventovėje svečiai dalyvavo ir meldėsi šv. Mišiose. Pamokslą pasakęs Elko vysk. J. Mazur pabrėžė tikėjimo liudijimo svarbą mūsų dienų pasaulyje. Remdamasis popiežiaus Benedikto XVI mintimi, jog krikščionis niekada nėra vienišas, lenkų vyskupas kalbėjo apie bendruomenės svarbą tikinčiųjų gyvenime. Prisiminęs mūsų tautos kančias sovietiniais metais, džiaugėsi, jog sudėtingu ir skaudžiu istoriniu laikotarpiu sugebėjome liudyti savo tikėjimą. Atkreipęs dėmesį, jog lietuvių ir lenkų tautos turėjo bendrą istoriją, kaimyninės šalies vyskupas minėjo ir bendrą mūsų tikėjimo tradiciją, kurios saugojimas ir palaikymas yra vertingas pavyzdys šiandienos Europos tautų šeimai.

Rugsėjo 13-ąją, antrąją viešnagės dieną, Lenkijos ganytojų delegacija išvyko į Šiluvą dalyvauti čia švenčiamuose Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose. Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs svečias arkiv. W. Ziemba kalbėjo: „Prie Švč. M. Marijos kojų apsupame meile kunigus ir meldžiamės už juos“.  Ganytojas kvietė dvasininkus, už kuriuos kaip tik tądien melstasi Šiluvoje, neužmiršti džiugių pirmųjų savo tarnystės akimirkų, atsiremti į jas sunkiu metu, linkėjo išsiugdyti auklėtinių ir įpėdinių į kunigų luomą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt