į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kun. G. Giele kunigams ir jaunimo vadovams pristatė jaunimo sielovados aktualijas (2006.10.11)

Spalio 11 d. Kauno kurijoje vyko kunigų susirinkimas, kurio metu, be kitų organizacinių klausimų, aptarti jaunimo sielovados reikalai arkivyskupijoje. Jaunimo centro vadovas kun. Šarūnas Petrauskas pranešė susirinkusiems apie Klaipėdoje 2007 metų birželio 30 – liepos 1 d. vyksiančias Jaunimo dienas, kurių tema „Drąsos! Tai aš. Nebijokite! (Mt 14, 22-33)” . Kun. Š. Petrauskas kvietė kunigus skatinti ir sudaryti galimybę jaunimo grupėms dalyvauti pasirengimo šioms dienoms programoje. Septynis mėnesius iki šventės vasarą, susitinkant keturis kartus per mėnesį, jaunimo grupelėse bus gvildenamos biblinės – teologinės temos pagal iš anksto parengtą medžiagą (su ja bus galima susipažinti internete www.jaunimodienos.lt). Spalio mėnuo skirtas temai „Bažnyčia – mūsų valtis“.

Apie šiandienos jaunimo situaciją ir tai, kaip Bažnyčia galėtų atsiliepti į jaunuolių lūkesčius, kalbėjo kunigas Gregoras Giele iš Vokietijos Drezdeno-Maiseno arkivyskupijos (ketvirtus metus šioje diecezijoje atsakingas už jaunimo sielovadą). Pasak jo, nūdienos jaunimo amžius apima daugiau metų, o vaikystė sutrumpėja, todėl nebeužtenka laiko socialiniams ir komunikaciniams įgūdžiams įgyti ir jų vėliau stokojama. Išskyręs penkias jaunuolių amžiaus grupes, kalbėtojas atkreipė dėmesį į labai skirtingus jų interesus, į kuriuos būtina atsižvelgti ir sielovadoje. Kita vertus, šiuolaikiniam jaunimui gyvenimas atrodo kaip įvairių galimybių paletė, kur galima rinktis. Pasirinkimo kelyje svarbu lydėti jaunuolius ir sunkiausiose jų gyvenimo situacijose. Autoritetu jaunimas laiko aiškiai ir tvirtai savo gyvenime apsisprendusius asmenis. Kun. G. Giele pabrėžė, kad dirbant su jaunimu vaisingiausia burti mažas grupeles, kurios galėtų susitikti parapijoje. Kaip ir visa visuomenė, jaunimas yra dviejų sluoksnių. Vieni turi išsilavinimo, pinigų, ryšių su kitais erdves, kiti jaučiasi pralaimėję, ir su jais reikia ieškoti ryšio, mažinti dvasinį skurdą.

Kun. G. Giele atkreipė dėmesį, jog šiuolaikiniai jaunuoliai nutolsta nuo Bažnyčios todėl, kad yra įsitikinę, jog nesugebės būti katalikais šimtu procentų. Dirbant su jaunimu, svarbu palikti lankstumo ir laisvės galimybę. „Bažnyčios uždavinys – pakviesti ir pasiūlyti tikėjimą, o pasirinkimo laisvė tenka jaunuoliui“,– sakė kun. G. Giele. Pasirinkimo mugėje, pasak kalbėjusiojo, Bažnyčia turi siūlyti jaunuoliui tai, ko nesiūlo kiti, o „krikščioniškoji žinia kaip tik ir yra į nieką nepanaši”. Jauname amžiuje tikėjimą linkstama priimti dalimis, tad svarbu pateikti kuo platesnį jo vaizdą. Kun. G. Giele siūlė mokytis kalbėti su jaunimu, nes teologiškai teisinga bažnytinė kalba jaunimui gali būti nesuprantama.

Po pietų arkivyskupijos Jaunimo centre sielovadininkas iš Vokietijos susitiko su jaunimo grupių vadovais. Jaunimo centro kvietimu šiame susitikime dalyvavo pusšimtis jaunimo grupių įvairiose arkivyskupijos parapijose, kitose bendruomenėse vadovų – studentų, katechetų, pašvęstojo gyvenimo narių, taip pat kunigų seminarijos auklėtinių ir ugdytojų. Atsakydamas į susirinkusiųjų klausimus apie jaunimo sielovados patirtį Vokietijoje, kun. G. Giele papasakojo apie netradicines kūrybiškas jos formas, pvz., Didžiojo penktadienio pasninką, tylos valandas prie Viešpaties kapo (praktika parodė, jog jaunimui tai patrauklu), knygų skaitymą ir aptarimus, maldų kūrimą, porų palaiminimus per Valentino dieną. Siekiama, kad jaunuoliai parapijose turėtų galimybę susitikti kartą per savaitę. Įdomu, kad parapijų bendruomenių nariai įsipareigoja melstis už sutvirtinamuosius, o nesilankantieji Mišiose kviečiami į jas laiškais.

Susitikimo pabaigoje arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotoja Lina Daugėlaitė paragino jaunimo vadovus kuo aktyviau įsitraukti į pasirengimo Jaunimo dienoms programą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt