į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pas Viešpatį iškeliavo mons. A. TURČINSKAS (1926–1949–2006)

2006 m. spalio 21 d., sulaukęs 80 metų, Kaune po sunkios ligos mirė monsinjoras Algirdas Turčinskas. Gimęs 1926 m. balandžio 4 d. Utenos apskrityje, Vidugirio kaime, girininko šeimoje, jis mokėsi Labanoro pradžios mokykloje, Anykščių progimnazijoje, vėliau Utenos gimnazijoje. 1942 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d. ir kitų metų birželį paskirtas Kaišiadorių katedros vikaru. Praėjus metams, kunigas Algirdas Turčinskas jau skiriamas Gegužinės parapijos klebonu, dar po pusantrų metų klebonauti perkeliamas į Punią. 1954 m. balandį paskirtas Daugų parapijos klebonu šioje parapijoje išbuvo ištisus dvidešimt metų, uoliai tarnaudamas ir mylimas parapijiečių. Dirbdamas Dauguose drauge nuo 1959 metų ėjo ir Alytaus dekano pareigas.

1974 m. prasidėjo naujas kun. A. Turčinsko gyvenimo etapas. Jis skiriamas Kauno kunigų seminarijos dėstytoju, o po metų gauna ir seminarijos prokuratoriaus pareigas. Nuoširdžiai darbuodamasis seminarijoje, užsitarnavo kolegų dėstytojų ir savo auklėtinių pagarbą. Visuomet nuoširdus, pasirengęs patarnauti kuo galėdamas, buvo mylimas ir Kauno arkikatedroje, kurioje darbavosi padėdamas pastoracijoje. Turėjo gerą balsą ir iškalbą, tikinčiųjų buvo mėgiamas nuodėmklausys.

Įtemptas darbas nepraėjo be pėdsakų. 1983 m. kun. A. Turčinskas patyrė širdies priepuolį, po kurio taip visiškai ir nebeatsigavo. Nepaisant to, ir toliau uoliai ėjo savo pareigas. Tai įvertindamas popiežius Jonas Paulius II 1993 m. kovo 25 d. kunigą Algirdą Turčinską paskyrė savo kapelionu – monsinjoru.

1993 m. balandį monsinjoras Algirdas Turčinskas, jausdamas senkančias jėgas, pasiprašė atleidžiamas iš prokuratoriaus pareigų, liko tik seminarijos dėstytoju. 1994 m. gruodį jis paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos altaristu, kur dirbo iki mirties, kaip visuomet uoliai tarnaudamas tikintiesiems.

Monsinjoras Algirdas Turčinskas pašarvotas Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Kaune. Laidotuvės spalio 24 d., antradienį, 12 val. Laidojamas bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiam, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

 

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt