į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Atsisveikinimas su a.a. mons. A. Turčinsku (2006.10.24)

Spalio 24 d. beveik šimtas Kauno arkivyskupijos bei visų Lietuvos vyskupijų dvasininkų, gausus tikinčiųjų būrys į amžinybę palydėjo monsinjorą Algirdą Turčinską. Atsisveikinimas prasidėjo gedulinėmis liturginėmis valandomis Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, kur velionis buvo pašarvotas. Gedulinių Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupai emeritai Juozas Preikšas, Juozas Žemaitis MIC, Romualdas Krikščiūnas bei kunigai. Mišių pradžioje į susirinkusius kreipęsis arkiv. S. Tamkevičius pakvietė melstis už gerbiamą ir savo kunigiška laikysena žinomą dvasininką ir visiems rimtai ruoštis kelionei, į kurią jau iškeliauja velionis monsinjoras.

Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas apžvelgė mons. A. Turčinsko kunigystės kelią (išsamų gyvenimo aprašymą skaitykite: http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,496). Priminęs  kun. A. Turčinsko  20 metų darbą Daugų parapijoje, dėstytojo ir prokuratoriaus pareigas Kauno kunigų seminarijoje, uolų tarnavimą tikintiesiems Kauno arkikatedroje bazilikoje ir Šv. Antano Paduviečio parapijoje, ligos išbandymus, vyskupas kalbėjo, jog „Evangelijos žodžiai buvo įrašyti jo gyvenime ir tarnystėje; joje atpažįstame Kristų – Gerąjį Ganytoją”. Vysk. J. Ivanauskas pabrėžė, jog šis „kilnus, Dievui ir žmonėms pasišventęs kunigas” buvo geras dvasios vadovas, nuodėmklausys, meile, supratingumu ir tėviškais patarimais pelnęs visų pagarbą. Pakvietęs melstis už velionį, jo tarnystę ganytojas pavadino „iškalbingiausiu Dievo malonės ženklu”, skatinančiu rinktis kunigo kelią.

Prie kapo duobės Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje atsisveikinimo žodžius tarė velionio studijų draugas vysk. J. Žemaitis MIC, kartu su mons. A. Turčinsku 1949–aisiais priėmęs kunigystės šventimus. Pasak kalbėjusio prel. doc. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS, į amžinybę iškeliavęs dvasininkas yra viena šviesiausių mūsų tautos asmenybių, kunigas, „savo tarnystę branginęs kaip perlą”.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt