į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto posėdis (2006.10.27)

Spalio 27 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko pirmasis arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu sudaryto Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto posėdis. Jį pradėjo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pabrėždamas dvasinius pasirengimo laikotarpio akcentus – dėmesį Eucharistijai ir kongresų jos garbei arkivyskupijos mastu, dekanatuose ir parapijose rengimą, dėmesį šeimoms bei dvasiniams pašaukimams, kuo aktyvesnį parapijų įtraukimą skatinant Marijos garbinimą, organizuojant, ypač jaunimui, piligrimines keliones į Šiluvą. Ganytojas atkreipė dėmesį į kuo platesnį žinios apie Dievo Motinos apsireiškimo 400 m. Jubiliejų skleidimą, medžiagos apie Šiluvą platinimą ir pakvietė posėdžio dalyvius pasidalyti mintimis, pasiūlymais bei pareigomis pasirengimo Jubiliejui laikotarpiu, per kurį Šiluvos parapija „taptų visų mūsų parapija”.

Posėdyje nutarta paruošti pasirengimo Jubiliejui programą ir numatyti tikslus bei uždavinius, konkrečias datas, apibrėžti dekanatų ir parapijų vaidmenį, bažnytinių institucijų indėlį, sudaryti galimybę kuo aktyviau prisidėti visos arkivyskupijos parapijų tikintiesiems. Nutarta skleisti Šiluvos jubiliejaus žinią mokyklose, žiniasklaidoje, parengti Dievo Motinos paveikslo kopijas maldos kelionei po arkivyskupijos parapijas, aktyvinti Gyvojo rožinio grupes, organizuoti Eucharistijos adoracijas, pasiūlyti vienuolijoms sukurti Marijos apsireiškimo 400 m. Jubiliejui skirtą maldą. 

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt