į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kaune paminėta Negimusio kūdikio diena (2006.11.23)

Lapkričio 23 d. Kauno arkivyskupijoje kaip ir kitose Lietuvos vyskupijose paminėta Negimusio kūdikio diena. 1955 m. lapkričio 23 – iąją įteisinus abortus Lietuva neteko kelių šimtų tūkstančių gyvybių.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras jau lapkričio mėn. pradžioje išplatino maldos intencijas ir pakvietė įsitraukti į maldos akciją: visą mėnesį kartu melstis rožinį ir dalyvauti bendruomeninėje maldoje per šv. Mišias. Taip pat pasiūlė bažnyčiose parengti maldos vietą, kurioje tikintieji galėtų uždegti žvakutę už negimusius vaikelius ir paaukoti stokojančioms parapijos šeimoms. Buvo platinami Šeimos centro parengti lankstinukai „Kai skausmas nepraeina” , „Gyvybės kelias”.

Lapkritį arkivyskupijos Šeimos centro iniciatyva vyko pasirengimo Negimusio kūdikio dienai skirtų renginių. Lapkričio 6 d. Marijos radijas transliavo laidą apie pagalbą ir viltį žmonėms, išgyvenusiems kūdikio netektį. Lapkričio 15 d. Šeimos centre surengtas jaunimo diskusijų vakaras, kuriame jaunimo grupių parapijose nariai, studentai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai diskutavo apie gyvybės išsaugojimo svarbą bei atsakingą pasirengimą tėvystei ir motinystei. Diskusijai vadovavo Šeimos centro koordinatorė Ona Darbutaitė (išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,510). Lapkričio 16 d. šio centro koordinatorė Aušra Bačėnienė skaitė paskaitą tėvams apie netekties skausmą ir būdus, kaip jį įveikti ar padėti kitiems, patiriantiems sielvartą dėl įvairiausių žmogiškų praradimų.

Lapkričio 23 d. už negimusius kūdikius ir jų netektį išgyvenančius tėvus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje vyko Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos. Jos prasidėjo Švč. Sakramento adoracija tyloje. Pamaldų pradžioje joms vadovavęs šios bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius kvietė visus vienytis maldoje, kuri „apimtų žmones, netekusius kūdikio, neišgyvenusius vaikelius ir fizinio bei dvasinio išgydymo reikalingas šeimas”. Susirinkusieji buvo paraginti atsiliepti į Evangelijos kvietimą ir daryti pozityvius savo gyvenimo žingsnius į susitaikymą pasitikint Viešpaties, kuris nenori mirties, gailestingumu. „Žmogaus gyvenimo kelias – iš motinos įsčių – yra nukreiptas į Dievą,” – sakė kun. K. Rugevičius, atkreipdamas dėmesį, jog žmogaus bandymai jį pakoreguoti atneša skausmą ir kančią. Jis paragino prašyti Viešpaties atleidimo, atiduodi Jam – per Dievo Motinos rankas – savo kančią, prašyti savo negimusio kūdikio atleidimo, atleisti sau ir tiems, kurie paskatino ar suteikė progą žengti neteisingą žingsnį. Kun. K. Rugevičius paragino susitaikinimui su Dievu popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais: „Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi.<...> Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties”.

Per šv. Mišias savo homilijoje kun. K. Rugevičius kvietė mąstyti, kaip kiekvienam prisidėti skleidžiant gyvybės kultūrą, kaip žengti „į karo lauką nešant taiką”. „Mūsų meilė, malda, pagalba turi apimti tuos, kurie svyruoja, nepažįsta tiesos, ir parodyti jiems gailestingąją Dievo meilę,” – sakė bažnyčios rektorius. Liudijant tikėjimą savo aplinkoje, gerais darbais, pavyzdžiu ir malda galima padėti sunkumus patiriančioms šeimoms, melstis už kūdikius – negimusius arba patiriančius grėsmę savo gyvybei.

Sutaikinimo ir Atgailos pamaldas iš Vytauto Didžiojo bažnyčios transliavo Marijos radijas, kviečiantis tikinčiuosius lapkričio mėnesį kasdien, 14 val., minėtomis intencijomis kartu melstis Rožinio maldą, transliuojamą šio radijo eteryje.

Negimusio kūdikio dieną šv. Mišiose minėjo Kauno II dekanato kunigai ir tikintieji, susirinkę į  Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčią (išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,516).

Vakaro šv. Mišiose ši diena paminėta ir kitose arkivyskupijos parapijose.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt