į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno II dekanato kunigai meldėsi už gyvybę Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje (2006.11.23)

Lapkričio 23-ioji - Negimusio kūdikio diena maldomis  paminėta Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje. Šv. Mišias už gyvybę čia aukojo Kauno II dekanato kunigai. Vadovavo dekanas, Raudondvario klebonas kun. Augustinas Paulauskas. Pamokslą pasakęs Rumšiškių klebonas kun. Virginijus Birjotas kalbėjo, jog šiandien, kai vis dažniau vartojami gyvenimo ir mirties kultūros terminai, „krikščionis privalo aiškiai suvokti savo atsakomybę už gėrį pasaulyje. Ištiesinti savo sielos klystkelius, išmokti atvirai, pasitikint Dievu, žvelgti į pasaulį, džiaugsmingai pasitikti kiekvieną į pasaulį ateinančią gyvybę, nelikti abejingu išnaudojamiems ir skriaudžiamiems, visomis jėgomis stengtis įdiegti jaunajai kartai kilnius moralinius principus – tai kelias, kuriuo eidami, liksime ištikimi gyvybės dovanai, kurią Dievas duoda pasauliui“.

Per Mišias giedojo Domeikavos ,,Versmės“ choras. Po šv. Mišių 51 kartą skambėjo varpas, prisimenant abortų legalizavimo metus. Tada kunigai su tikinčiaisiais sukalbėjo rožinį. Po pamaldų buvo nunešta žvakutė prie paminklo abortų aukoms.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt