į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Advento rekolekcijos Šiluvoje arkivyskupijos institucijų darbuotojams (20006.12.05-06)

Gruodžio 5 ir 6 dieną Kauno arkivyskupijos bažnytinių institucijų darbuotojai dalyvavo advento rekolekcijose, kurios vyko Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose. Dvi dienas arkivyskupijos kurijos, Šeimos centro, Katechetikos centro, Jaunimo centro, Evangelizacijos centro ir Caritas bendradarbiai praleido tyloje ir maldoje, dalyvavo Lietuvos jėzuitų provincijolo kun. Aldono Gudaičio SJ vestose konferencijose, dalijosi dvasiniais patyrimais.

Rekolekcijų laiką Šiluvoje jos rengėjai buvo taip suplanavę, kad kiekviena valanda taptų prasminga. Iškart atvykę ir pasistiprinę pietumis, dalyviai dviejose grupelėse kalbėjo rožinį: vieni meldėsi Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, kiti – keliaudami Šiluvos miško takais. Šią grupę lydėjo ir maldai vadovavo dvasinio centro administratoriaus pavaduotoja ses. Onutė Šarakauskaitė SJE.

Įvadinėje konferencijoje kun. A. Gudaitis SJ kalbėjo apie Dievo Įsikūnijimą, kuris jau įvyko istorijoje, tačiau kaip slėpinys tęsiasi Eucharistijoje ir per į Jį tikinčius žmones:„esame kviečiami tapti vienas kitam Kristumi“. Susikaupimo dalyviai kiekvienas asmeniškai buvo pakviestas apmąstyti advento prasmę, mažose trijų žmonių grupelėse aptarti, kuo praturtino girdėtos mintys apie Gimimo slėpinį bei pasidalyti tuo su kitais.

Vakare rekolekcijų dalyviai meldėsi šv. Mišiose, paskui adoravo Švč. Sakramentą, norintys galėjo pasinaudoti Sutaikinimo sakramento malonėmis.

Antrąją dieną iš pat ryto kartu su Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniais, kurie nuolat gyvena ir yra ugdomi Šiluvoje, dalyvauta Valandų liturgijoje (Rytmetinėje) ir meldžiamasi šv. Mišiose.

Tądien vyko dvi konferencijos. Pirmojoje, remdamasis šv. Ignaco Lojolos gyvenimo pavyzdžiu ir jo dvasinėmis pratybomis, kun. A. Gudaitis SJ kvietė į dvasinę kelionę pirmiausia suvokiant savo tuštumą, kurią tik Dievas gali užpildyti. Antrojoje kalbėta apie pasitikėjimo Dievu malonę ir savo pačių atsakomybę. Pertraukos tarp šių konferencijų buvo skiriamos įsigilinti į pateiktą meditacijų medžiagą, kurią rekolekcijų dalyviai apmąstė vienumoje. Dalyviai gavo ir „namų darbų” – išsivežė parengtas meditacijas pagal šv. Ignaco pamaldumą Švč. Trejybei; taip jie buvo paskatinti Dieviškųjų Asmenų meilės ir vienybės pavyzdį skleisti savo bendruomenėse.

Išsiskiriant kun. A. Gudaitis SJ pasidžiaugė arkivyskupijos darbuotojų noru ir pasiryžimu dalyvauti tokiose rekolekcijose. Linkėjo savo misija – darbu arkivyskupijoje – liudyti tikėjimą, nes „ne mes, o Dievas yra šios misijos šeimininkas“, taip pat pasitikėti ir mylėti taip, kaip Dievas pasitiki žmogumi ir jį myli.

Į pavakarę rekolekcijų dalyviai skirstėsi namo dėkingi rengėjams, dvasinio centro bendruomenei, rekolekcijų vedėjui už palydėjimą dvasinėje kelionėje į šventas Kalėdas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt