į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kūčių vakarienė „Sriubos” valgyklos lankytojams (2006.12.23)

Gruodžio 23 d. Kauno arkivyskupijos Caritas „Sriubos” valgykloje šiemet tradiciškai, jau tryliktus metus, jos lankytojai buvo pakviesti į Kūčių vakarienę. Kristaus Gimimo švenčių išvakarėse šimtas šešiasdešimt įvairių gyvenimo negandų ištikti žmonės tą vakarą laužė kalėdaičius su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Ganytojas dėkojo geradariams, padėjusiems surengti šią vakarienę, šiltai linkėjo vargšams kuo geresnių metų ir džiaugėsi visų, nors ir gyvenančių skirtingose aplinkybėse, vienybe Kristaus dvasioje.

Kūčių vakarienėje dalyvavo Lietuvos Caritas direktorius kun. Robertas Grigas, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Veprauskas ir reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė. Taip pat dalyvavo ir geresnės ateities vargšams linkėjo miesto valdžios žmonės: Kauno meras Arvydas Garbaravičius, savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius Gediminas Jankus, šio departamento Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas Alvydas Malinauskas.

Caritas reikalų vedėja O. Virbašiūtė perskaitė ypatingą kalėdinį sveikinimą, pasiekusį arkivyskupijos Caritas prieš pat šventes ir skirtą globojamiems žmonėms bei darbuotojams: „Sriubos” valgyklos veiklą nuolat remianti Toronto Prisikėlimo parapija visą advento laikotarpį rinko aukas, rašė šilčiausius šventinius palinkėjimus ir visa tai iki šventų Kalėdų suskubo atsiųsti į Lietuvą. Pasak O. Virbašiūtės, gerųjų rėmėjų siunta, papuošusi ir valgyklos kalėdinę eglutę, dar kartą patvirtino vienybę ir bendrystę nepaisant geografinių atstumų.

Tiek šiai Kūčių vakarienei, tiek ir tolesnėms „Sriubos” valgyklos reikmėms produktai buvo renkami maisto banko akcijoje, kuri buvo rengiama Iki parduotuvėse. Lėšomis prisidėjo Kauno m. savivaldybė, o savo nuoširdžia pagalba talkino 64 savanoriai. Caritas reikalų vedėja O. Virbašiūtė ypač džiaugėsi kasmetine Jėzuitų gimnazijos moksleivių pagalba – šiemet talkininkavo 39 gimnazistai ir gimnazijos vyr. socialinė pedagogė Rūta Balčiūnaitė.

Šią Kūčių vakarienę „Sriubos” valgykloje kaip ir kasmet rėmė ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Tradiciškai šventų Kalėdų išvakarėse ganytojas dar lankėsi Kauno medicinos universiteto klinikose, Vytauto Didžiojo universitete, Kauno kunigų seminarijoje ir valgė Kūčių vakarienę kartu su šių įstaigų bendruomenėmis.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt