į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos diakonų šventimai (2007.01.21)

Sausio 21 d., švenčiant pagrindines šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje, dvasininkų, klierikų, gausiai dalyvavusių tikinčiųjų, artimųjų akivaizdoje diakonų tarnystei įšventinti du Kauno kunigų seminarijos klierikai – Mindaugas Smetonis ir Darius Varnelis. Prieš šv. Mišias kandidatus į diakonus pristatė, diakonų tarnystės prasmę Bažnyčioje susirinkusiems apibūdino ir vėliau šventimų apeigų liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas.

Šventimus diakonams suteikė ir Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kunigų seminarijos vadovai. Kandidatų į diakonus vertumą būti išrinktiems į šį luomą paliudijo seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas. Pamaldų pradžioje arkivyskupas kvietė melstis už jaunuosius kandidatus į diakonus, kad Dievas laimintų jų diakonystės metus ir pasirengimą tapti kunigais.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius džiugia diena pavadino dieną, kai Dievas pakvietė bendradarbiauti naujuosius diakonus – drąsius jaunus žmones, kurie nori „ne prisitaikyti prie pasaulio, bet keisti jį pagal Dievo žodį”. Dievo žodžio svarbą ganytojas priminė Senojo Testamento pavyzdžiu, kai atstačius šventyklą žmonės verkė supratę, jog nesilaikė Dievo Įstatymo. Pasak ganytojo, ir Lietuvos žmonės, atkūrę nepriklausomybę, dar nepadarė paties svarbiausios – „tauta nepasižadėjo laikytis Dievo Įstatymo, kuris įrašytas kiekvieno žmogaus širdyje ir Šventajame Rašte” Arkivyskupas ragino kiekvienuose namuose turėti Šventąjį Ratą, jį kasdien skaityti ir apmąstyti. Priminęs, jog „skelbti Dievo žodį – viena iš svarbiausių dvasininko pareigų, jis atkreipė dėmesį, jog ši pareiga neatsiejami susijusi su skelbiančiojo gyvenimo pavyzdžiu ir tarnavimu, kuris Bažnyčioje labai branginamas. „Malda palydėkime naujuosius diakonus, visus Lietuvos diakonus ir kunigus, kad jie drąsiai ir autentiškai skelbtų Dievo žodį, kuris pasauliui teiktų taiką ir vienybę ir padėtų eiti į Tėvo namus”, – užbaigdamas homiliją sakė ganytojas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt