į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas ir kunigų šventimai arkikatedroje (2007.02.04)

Vasario 4 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko dviguba arkivyskupijos šventė. Tądien dviem Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams diakonams Andriui Alminui ir Domui Paulikui (abu gimę 1976 m., pastoracinę praktiką atlikę arkikatedros ir Pal. Jurgio Matulaičio parapijose) suteikti kunigystės šventimai. Šv. Mišių pabaigoje pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija piligriminei kelionei po arkivyskupijos parapijas. Pusantrų metų truksianti paveikslo kelionė skirta pasirengti Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 Jubiliejui.

Iškilmingos Eucharistijos metu Kauno arkikatedroje bazilikoje diakonams A. Alminui ir D. Paulikui kunigystės šventimus suteikė bei liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Minėtieji diakonai įšventinti į kunigų luomą seminarijos vadovybės ir kitų jos bendruomenės narių bei gausaus būrio tikinčiųjų akivaizdoje. Iškilmėse dalyvavo ir šv. Mišias koncelebravo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas, prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos dvasios tėvai, kiti kunigai. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas. Asistą rengė seminarijos klierikai.

Homiliją pasakė arkiv. S. Tamkevičius skirdamas ją pašaukimo temai. Ganytojas priminė Evangelijos pasakojimus apie Viešpaties pakviestuosius būti jo apaštalais ir sakė, jog žmonės laisvi priimti Dievo kvietimą, kaip ir Dievas laisvai renkasi sau pagalbininkus, dažnai – iš pačių paprasčiausių žmonių ir netgi nusidėjėlių. Kaip anuomet Dievas pasikvietė Galilėjos žvejus kurti Bažnyčią ir Dievo tautą, taip kiekvienas žmogus yra kviečiamas bendradarbiauti su Dievu. Pasak arkivyskupo, „svarbiausias pašaukimas – būti Dievo vaiku ir savo gyvenimu atsiliepti į Evangelijos žinią”. Ganytojas pabrėžė, jog žmogaus atsiliepimas nėra momentinis, jis trunka visą gyvenimą; Mergelė Marija savo gyvenimo sunkumuose šimtą kartų tarė Dievui „taip”, ir įšventinamieji kunigai savo pašaukimo kelyje taip pat dažnai turės kartoti pažadą Dievui: tik būdamas nuolankus ir pasitikintis Dievu žmogus gali likti Jam ištikimas. Arkivyskupas ragino giliai suvokti apaštalo Pauliaus žodžius, jog Dievo malonė jame neliko bergždžia, melsti, kad Dievo „remiami visuomet pajėgtume ištikimai atlikti pašaukimo pareigas ten, kur gyvename ir dirbame".

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, kartu su kitais dvasininkais naujai įšventintieji kunigai A. Alminas ir D. Paulikas koncelebravo šv. Mišias.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius pašventino malonėmis garsėjančio Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją. Palydėdamas jį į piligriminę kelionę arkivyskupijoje palinkėjo parapijoms tikro dvasinio atsinaujinimo paveikslo lankymosi metu ir visu pasirengimo Šiluvos Jubiliejui laikotarpiu.

Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslus arkivyskupas padovanojo naujai įšventintiems kunigams. Kaip dvasinės vienybės ženklas jie taip pat buvo padovanoti arkivyskupijos institucijoms: ganytojas įteikė paveikslus Katechetikos, Šeimos, Jaunimo ir Evangelizacijos centrų bei Caritas darbuotojams.

Pašventintas Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas išlydėtas į Raudondvario bažnyčią perdavus jį į arkikatedrą atvykusiems šios parapijos atstovams. Taip šis paveikslas pradeda piligriminę kelionę arkivyskupijoje, pirmiausia – Kauno II dekanato parapijose. Raudondvario bažnyčioje paveikslas lankysis iki vasario 11 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt