į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Akademinio jaunimo susitikimas su vyskupu J.Ivanausku (2007.02.11)

Vasario 11-osios sekmadienio vakarą Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas susitiko su jaunimu.

Kaip pradžioje sakė vysk. J. Ivanauskas, pirmą kartą susitikti ir drauge švęsti Eucharistijos susirinko Kauno akademinės bendruomenės nariai. Tą vakarą kartu meldėsi, giedojo ir bendravo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Kauno medicinos universiteto (KMU), Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA), Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU), Kauno kolegijos bei Verslo ir prekybos mokyklos studentai, dėstytojai, kapelionai ir akademinės sielovados referentės. Dalyvavo taip pat ir jaunimo grupių parapijose nariai, už jaunimo sielovadą atsakingi arkivyskupijos institucijų darbuotojai.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis. Eucharistijos liturgijai vadovavo vysk. J. Ivanauskas, koncelebravo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, VDU kapelionas kun. Audrius Mikitiukas, KMU kapelionas kun. Ričardas Banys, LŽŪU kapelionas kun. Jordanas Kazlauskas, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus, atvykęs į šį susitikimą drauge su savo parapijos jaunimo grupele.

Pamokslą sakęs vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai džiaugėsi šiuo susitikimu ir pastangomis stiprinti akademinę sielovadą Kaune, nes susitikdamas su studentais jis pastebi jaunimo norą būti kartu, drauge melstis, giedoti, rasti bendraminčių; daugumoje aukštųjų mokyklų veikiančios sielovados grupelės, kur dirba kapelionai, jiems talkinančios referentės stengiasi, kad studijuojantis, tikintis jaunimas galėtų toliau brandinti savo religinį gyvenimą, atrastų bendraminčių savo aplinkoje, dvasinius ir religinius poreikius atitinkančios veiklos, patrauktų bendraamžius. Ganytojas pabrėžė, jog „Bažnyčia esame mes visi; Bažnyčiai reikia jaunimo, o šiam – Bažnyčios”; ir tai labai svarbu skeptiškoje, nusivylusioje „miglotų lūkesčių” dabarties visuomenėje. „Mums, tikintiesiems, šis pasaulis nėra vien blogio pasaulis. Mes esame Kristaus Bažnyčia ir turime ką pasakyti visuomenei”, – kalbėjo vyskupas ir ragino jaunimą nelikti abejingiems, sąmoningai veikti, būti aktyviems ir sprendžiant pilietinius klausimus, ir dalyvaujant Bažnyčios gyvenime. Ganytojas paragino melstis vieniems už kitus, už savo dėstytojus, jaunas šeimas, tėvynę, išgyventi bendros maldos džiaugsmą ir pasijusti viena šeima.

Po šv. Mišių vyskupas tęsė susitikimą ir pakvietė prisistatyti aukštųjų mokyklų sielovados grupeles. Kalbėjusieji kapelionai ir jų padėjėjos trumpai papasakojo apie savo veiklą ir pastangas, kad studijuojantis jaunimas jaustųsi Bažnyčios bendruomenės nariais. Pasitelkusios vaizdo priemones, apie savo veiklą papasakojo ir kvietė į ją įsitraukti arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojos Kristina Šmulkštytė ir Lina Žadvydaitė, dalyvauti parapijų gyvenime pakvietė Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Pundziūtė, arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Jurgita Ščiukaitė supažindino su programa jaunimui „Pažink save”.

Arkivyskupijos akademinės sielovados koordinatorė Irma Savickaitė pabrėžė, kaip svarbu padėti, palaikyti jaunus žmones, liudyti jiems tikėjimą ir kviesti į dialogą. Ji kvietė studijuojantį jaunimą į Švč. Sakramento (studentų) koplyčią, kur antradieniais po šv. Mišių rengiamasi Lietuvos jaunimo dienoms, šią vasarą vyksiančioms Klaipėdoje, taip pat vyksta choro repeticijos. Arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė pakvietė į savanorišką darbą svarbiausiuose šiemet Kauno arkivyskupijos gyvenimo įvykiuose, liturginėse šventėse, kongresuose, piligriminiuose žygiuose bei kt. rengiantis Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui.

Susitikimas baigtas padėka Dievui – nuotaikinga jaunatviška giesme ir, vyskupo J. Ivanausko paraginimu, plojimais tiems žmonėms, kurie nuoširdžiai rūpinasi besimokančio jaunimo poreikiais.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt