į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pelenų dienos šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje (2007.02.21)

Vasario 21 d., Pelenų dienos trečiadienį, šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo mons. Adolfas Grušas. Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda keturiasdešimt dienų pasiruošimo Kristaus Prisikėlimo šventei laikotarpį – gavėnią, tad šv. Mišių pradžioje ganytojas kvietė šį metą skirti savęs pačių, savo artimųjų bei visos tautos dvasiniam atsinaujinimui.

Būtinybę atsiversti, atmesti nuodėmę savo gyvenime, atsigręžti į Dievą ir su Juo susitaikyti, remdamasis pranašo Joelio, apaštalo Pauliaus žodžiais, arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė ir šv. Mišių homilijoje. Jis kalbėjo apie pasninką, maldą, gerus darbus kaip svarbiausius atsivertimo būdus. Ypač atkreipė dėmesį, jog pasninkaujama tam, kad „mūsų kūnas kuo mažiau mus slėgtų, o dvasia galėtų labiau atsiverti Dievui”; kita vertus, pasninkavimas – tai ir sąmoningas savęs apribojimas, susivaldymas, susilaikymas nuo žalingų įpročių, įvairių priklausomybių, kurios kamuoja šiuolaikinį žmogų. Užbaigdamas ganytojas patarė „padaryti ir kitą, labai reikalingą Lietuvai, darbą” – stengtis būti giedriau nusiteikusiems, džiugiau nuteikti aplinkinius, nes, pasak arkivyskupo, dažnai gavėnios metu „rūgštūs”, prislėgti katalikų veidai ir taip nelengvą žmonių gyvenimą tarsi dar labiau apsunkina.

Pelenų dienos liturgijos metu pašventintus pelenus kaip atgailos ženklą po homilijos arkivyskupas ir kunigai barstė ant tikinčiųjų galvų tardami žodžius: „Atsiversk ir tikėk Evangelija”. Tradiciškai pašventintų pelenų tikintieji galėjo parsinešti ir į savo namus, kad pabarstytų galvas juose likusiems artimiesiems ir pakviestų juos kartu pradėti gavėnios atsivertimo metą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt