į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkiv. S.Tamkevičiaus viešnagė Kylio (Vokietija) mieste (2007.03.13–15)

Š. m. kovo 13–15 d. Šlezvigo-Holšteino žemės (Vokietija) parlamento kvietimu Kylio (Kiel) mieste lankėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Šlezvigo-Holšteino žemės politinio švietimo centro, forumo „Bažnyčia ir visuomenė”, Vokiečių-lietuvių draugijos surengtame susitikime pagrindinės Kylio katalikų Šv. Mikalojaus (St. Nikolaus) parapijos namuose arkiv. S. Tamkevičius skaitė paskaitą „Krikščioniškosios vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso” (visą pranešimo tekstą  žr. http://kaunas.lcn.lt/08/arkivtekstai/html/2007_paskaita-kylyje.html ). Paskaitoje itin gausiai dalyvavę regiono politikai, žurnalistai, katalikų ir evangelikų dvasininkai, lietuvių kilmės ar Lietuvoje lankęsi vietos gyventojai ypač domėjosi arkiv. S. Tamkevičiaus pogrindine veikla, taikiu tikinčiųjų teisių gynimu sovietų okupacijos metais ir paskui sekusiu šešerių metų įkalinimu KGB kalėjimuose ir tremtimi Sibire. Prelegentas atsakė į daugybę klausimų apie Bažnyčios persekiojimo patirtį ir dabarties iššūkius krikščioniškosioms vertybėms agresyvaus sekuliarizmo sąlygomis ir Lietuvoje, ir Vakarų Europoje.

Arkiv. S. Tamkevičius taip pat susitiko su Šlezvigo-Holšteino žemės parlamento pirmininku p. Martinu Kayenburgu, aplankė Hamburgo arkivyskupą dr. Wernerį Thisseną (į Hamburgo arkivyskupiją, įsteigtą prieš 5 metus, įeina Hamburgo arkivyskupija, Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos ir Šlezvigo-Holšteino vyskupijos). Buvo aptarti Bažnyčios ir valstybės santykių Lietuvoje ir Vokietijoje teisiniai aspektai, Bažnyčios indėlis sprendžiant moralines ir visuomenines problemas, krikščionių pastangos apginti esminius Evangelijos principus supagonėjusioje aplinkoje. Šlezvigo-Holšteino žemėje katalikai tesudaro apie 9 procentus gyventojų, tačiau, pagrindiniais krikščioniškojo liudijimo klausimais bendradarbiaudami su vyraujančia Evangelikų liuteronų bažnyčia, jie veikia labai aktyviai ir, kaip neretai atsitinka diasporoje, užima ne vieną svarbų viešojo gyvenimo postą (parlamento pirmininkas Kayenburgas yra praktikuojantis katalikas).

Arkiv. S. Tamkevičius ir kun. R. Grigas davė interviu apie Lietuvos ėjimą į laisvę, dabarties iššūkius bei tikinčiųjų atsaką į juos didžiausiam Kylio laikraščiui „Kieler Nachrichten” („Kylio žinios”) ir radijui „Nord-Deutsche Rundfunk” („Šiaurės Vokietijos radijas”). Politinio švietimo centro vadovo Karlo Friedricho Nonnenbroicho, kitų renginio organizatorių lydimi, svečiai iš Lietuvos aplankė įžymias Šlezvigo-Holšteino žemės vietas, susipažino su turtingu šio savito Vokietijos regiono kultūriniu ir religiniu paveldu. Laivininkyste ir žvejų tradicijomis garsėjantis, Danijos paribio veikiamas Šlezvigas-Holšteinas Lietuvai artimas dar ir tuo, kad karo pabaigoje, bėgdami nuo Raudonosios armijos teroro, čia persikėlė daug klaipėdiečių.

Arkiv. S. Tamkevičiaus paskaitą ir susitikimus su vokiečių politikais, dvasininkais savo dalyvavimu ir sveikinimo kalba pagerbė iš Berlyno atvykęs Lietuvos ambasadorius Vokietijoje p. Evaldas Ignatavičius.

Kun. Robertas Grigas

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt