į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Jaunimo susitikimas su vysk. J. Ivanausku (2007.03.19)

Kovo 19 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas susitiko su jaunimu. Susitikime dalyvavo Kauno aukštųjų mokyklų kapelionai, akademinės sielovados referentės, studentai, parapijų jaunimo grupių nariai su savo vadovais, tarp kurių buvo ir parapijų vikarų, įvairių kongregacijų seserų.

Po jaunatviškos Viešpaties šlovinimo maldos vysk. J. Ivanauskas pakvietė jaunimą gavėnios metu apsvarstyti iš pirmo žvilgsnio paradoksaliai skambančią gavėnios džiaugsmo temą, taip pat atsivertimo svarbą kelyje į Prisikėlimo šventę bei ištikimybę savo pašaukimui kaip džiaugsmo šaltinį. Vyskupas pasveikino susitikimo dalyvius, pasidžiaugė susirinkusiais Jaunimo centre, kuris jaunuoliams, pasak ganytojo, turėtų tapti namais. Arkivyskupijos jaunimas buvo kviečiamas aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventėje, kuri vyks Švč. Sakramento (studentų ) koplyčioje gegužės mėn., taip pat piligriminiuose žygiuose į Šiluvą bei kituose renginiuose pasitinkant Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejų.

Dalydamasis su jaunimu gavėnios mintimis, vysk. J. Ivanauskas kvietė savo širdyje apsvarstyti klausimą: ar mums užteks tikėjimo būti su Kristumi prie kryžiaus, būti su juo, kai yra sunku, ir nepalikti jo, kaip jį paliko ištikimiausieji mokiniai. Kalbėdamas apie gavėnios džiaugsmo pagrindą, ganytojas pabrėžė, jog „Dievas tikrai myli žmogų, žmogus vertas jo meilės, tad nėra pagrindo prarasti viltį“. Remdamiesi savo gyvenimo patyrimais, jaunuoliai dalijosi, kaip sekasi laikytis pasninko, kaip santūriai, tačiau viltingai ir džiaugsmingai išgyventi gavėnios metą, svarstė atsivertimo ir tikrumo būtinybę pagal Jaunimo centro parengtą medžiagą apie kaukes, po kuriomis neretai slepiamas tikrasis žmogaus veidas. Vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai pasidalijo asmeniška patirtimi apie savo kelią į kunigo tarnystę.

 Šis renginys vyko per šv. Juozapo šventę, tad jaunimas tą vakarą neskubėjo skirstytis, bičiuliškai pabendravo agapėje, pasilinksmino.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt